เสียบยอดมะม่วงแบบง่ายๆโดยใช้กล้วยสุก ให้ติดง่ายเป็นเร็ว

การเปลี่ยนยอดนับ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้กับการขยายพันธุ์พืชหลาย ชนิด โดยเฉพาะพืชที่นิยมปลูกเชิงพาณิชย์ เช่น มะม่วง ชวนชม แก้ว มังกร มะนาว

ซึ่งการเปลี่ยนยอดนิยมใช้ในกรณีที่ต้องการให้พืชปลูกหากินเก่ง ด้วยการใช้ต้นตอพืชพันธุ์ป่าหรือพันธุ์พื้นเมืองเป็นต้นตอ และนำยอดของพืช พันธุ์ดี ที่มีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมาเสียบเข้ากับต้นตอดัง กล่าว

โดยวันนี้จะเสียยอดมะม่วงหลายยอดพร้อมๆกันและใช้กล้วยสุกเป็นตัวประสานซึ่งกล้วยอุดมไปด้วยแร่ธาตุบำรุงพืช

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ต้นมะม่วงที่เป็นต้นแม่ที่ต้องการจะนำยอดมาเสียบ

– เตรียมยอดพันธุ์ดี โดยเลือกยอดที่มีตุ่มตาแตกออกมาเพื่อความรวดเร็วในการแตก

– พลาสติกปิด ร อ ย กันน้ำเข้า

– กล้วยสุกพันธุ์ใดก็ได้

ขั้นตอนการทำ– ขั้นตอนแรกเฉือนเปลือกต้นแม่ออกเป็นช่องสามช่อง เนื่องจากครั้งนี้จะเสียบยอด 3 ยอด

– ริดใบยอดมะม่วงที่จะนำมาเสียบให้หมดจนไม่เหลือใบทำแบบนี้ทั้ง 3 ยอด

– เฉือนแผลกิ่งพันธ์ุดีเป็นรูปลิ่มยาว 1 นิ้วปาดเป็นรูปปากฉลามปาดปลายด้านหลังออกเล็กน้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่ท่อน้ำท่ออาหารสัมผัสกับต้นต่อมากยิ่งขึ้น และอย่าเอามือไปถูกรอยแผลหลังปาดกิ่ง เสียบลงไปบนตอที่กรีดแผลไว้– เมื่อทำการเสียบยอดเข้าไป แล้วนำกล้วยสุกไปถูให้ทั่วบริเวณรอยแผลที่เฉือนไว้ใหทั่วจนเนื้อ กล้วยไปอุดไว้ตามรอยจนไม่มีช่องว่าง– ใช้เทปพันแผลให้แน่น พันเว้นยอดไม่ต้องพันพลาสติดจนมิดยอดครอบด้วยถุงพลาสติกมัดกับต้นให้แน่นป้องกันการคายนำ้

– ประมาณ 15-20 วัน ตุ่มตาจะเริ่มผลิออกมา ให้แกะถุงพลาสติกออก เท่านี้ก็จะได้มะม่วงพันธ์ุดีที่เราต้องการ– ภายในระหว่างรอยที่ปิดไว้จะสังเกตได้ว่ากล้วยสุกที่ทาลงไปนั้นสลายรวมกับยางมะม่วงกลายเป็นสีดำติดแน่นกับต้นแม่อย่างแน่นหนา

– ยอดมะม่วงที่เสียบใหม่ก็สามารถเติบโตได้ดีและยึดติดกับต้นแม่มียอดเขียวแข็งแรงพร้อมเติบโตให้ผลผลิตต่อไปค่ะ

คำแนะนำเพิ่ม

– ควรทำในช่วงก่อนที่ต้นมะม่วงจะออกผลลิตประมาณ 1 เดือน

– ควร ป ลิ ด ย อ ด ช่อดอกของต้นแม่ทิ่งออกเสียบ้างเพื่อไม่เป็นการแย่งอาหารของยอดที่ทำการเ สียบ

– ในช่วงที่เสียบยอดให้บำรุงรดน้ำใส่ปุ๋ยต้นแม่ให้ดีและสม่ำเสมอ

การใช้กล้วยสุกช่วยในการเสียบยอ ดจะช่วยเพิ่มเร่ธาตุให้การเสียบยอดได้ดียิ่งขึ้น เ นื่องจาก ก ล้ ว ย นั้นอุดมไปด้วยโพแทสเซียมธาตุอาหารหลักของพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแรงและช่วยให้พืช เ จ ริ ญ เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา Postnoname