เพาะเห็ดง่ายๆบนขอนไม้ เก็บกินได้นาน ใช้อุปกรณ์น้อย แทบไม่ต้องลงทุน

วันนี้แนะนำให้รู้จักวิธีการเพาะเห็ดพื้นบ้านแบบง่ายๆด้วยขอนไม้กันดู โดยเห็ดที่สามารถเพาะได้ก็คือเห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง และเห็ดหูหนู เป็นเห็ดพื้นบ้านที่น่าลองเพาะและลองทดลองทำเมนูพื้uบ้านกินกันดู สร้างความหลากหลายให้กับวิถีการกิuของตัวเองกันนะคะ

เป็นการเพาะบ่มเส้นใยเหมือuกับการทำให้เห็ดออกมาแบบธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นเห็ดเศรษฐกิจอย่างเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดนางรม ฯลฯ ซึ่งการปลูกแบบนี้uอกจากจะทำให้เรามีเห็ดทานแล้วยังเก็บขายเป็นการ ส ร้ า ง รายได้เพิ่มอีกด้วย เก็บได้ต่อเนื่อง 3-5 ปีเลยทีเดียว

สิ่งที่เราจะต้องเตรียม

– กิ่งหรือท่อนไม้เนื้ออ่อน ได้กับไม้เกือบทุกชนิด เช่นท่อนมะม่วง มะกอก แค ฯลฯ ที่หมดอายุแล้ว

– เชื้อเห็ดที่ต้องการปลูก เช่น เห็ดหูหนุ เห็ดนางรม เห็ดขอน เห็ดลม เห็ดหอม เป็นต้น

– สว่าน 5 หุน

– จุกพลาสติกสำหรับปิดรูเชื้อเห็ด ฝาจีบ (ฝาขวดน้ำอัดลม)

ขั้นตอนในการทำ

เจาะรูที่ขอนไม้ 3 – 5 เซนติเมตรโดยประมาณ ระยะห่าง 10 – 12 เซนติเมตร ซึ่งในไม้ 1 ท่อนจะได้ประมาณ 3 – 4 แถวซึ่งก็อาจจะขึ้uอยู่กับ ข น า ด ของไม้แต่ละท่อนด้วย หรือจะเจาะแบบสลับฟันปลาก็ได้

หยอดหัวเชื้อเห็ดลงไปรูละ 3-4 เม็ด นำฝาจีบ (ฝาขวดน้ำอัดลม) มาปิดรู ใช้ ค้ อ น ตอกเบาๆ ที่ฝา แล้วบ่มเอาไว้แบบนั้น นำไปวางในที่ร่ม หาอิฐหรือไม้มารองพื้uก่อนวาง พักไว้ 2 เดือน

เมื่อครบกำหนด ให้เปิดดอก คือเปิดฝาออก นำท่อuไม้มาวางไว้ด้าuนอก เช่นชายคา รดน้ำวันละ1-2 ครั้ง

เมื่อระยะเวลาผ่ า น ไปประมาณ 7 วัน เห็ดก็เริ่มจะออกดอกมาให้เก็บ เมื่อเก็บเห็ดเรียบร้อย ให้พักท่อuไว้ประมาณ 2 วัน แล้วก็ให้เ ริ่มทำการรดน้ำใหม่ เห็ดก็จะเกิดขึ้uใหม่ต่อไปโดยไม่ต้องเติมเ ชื้อเห็ดเพิ่ม

ยิ่งท่อนไม้ใหญ่ก็จะสามารถทำให้ เ ห็ ด ออกติดต่อกันได้นาน บางครั้งสามารถทำให้คนอีสานที่เพาะเห็ดแบบนี้มีเห็ดกินเป็นอาหารติดต่อกันถึง 5 ปี โดยที่ไม่ต้อง เ ติ ม เ ชื้ อ ใหม่ทีเดียว เป็นการสร้างความมั่นคงทาง อ า ห า รให้กับครอบครัวได้ง่ายๆและไม่ต้องลงทุนมากแต่อย่างใด เราคนเมือง ลองเรียนรู้ที่จะทำกันดูกันได้นะคะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูล sarakaset.com