เทคนิคการทําให้มะละกอออกลูกดก ต้นเตี้ย ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน

เคยไหมที่ปลูกมะละกอแล้วต้นสูงใหญ่ก็จริงแต่ดันไม่มีลูกให้เราได้ทานเลย จนต้องตัดทิ้งไปซึ่งมันน่าเสียดายอย่างมาก หรือใครที่ปลูกเพื่อการค้า แต่มีปัญหาเรื่องผลผลิตไม่มากนัก

วันนี้เราได้เอาเคล็ดลับการทำสาวให้กับมะละกอ ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาต้นมะละกอไม่ออกผลแล้ว ยังมีข้อดีอีกหลายประการ เช่น ได้ลักษณะและคุณภาพผลเหมือนต้นแม่พันธุ์เดิม ไม่ต้องปลูกมะละกอใหม่ทุกปี ช่วยให้เก็บผลผลิตได้ง่าย เพราะต้นมะละกอจะเตี้ยเหมือนกับเริ่มต้นปลูกใหม่

การเพิ่มจำนวนมะละกอ ด้วยการตัดยอด

การเลียนแบบธรรมชาติ ก็คือเมื่อต้นมะละกอโตจนยืนต้นได้ดีแล้ว หรือหลังจากเราเก็บผลผลิตมะละกอชุดแรกหรือคอแรกไปแล้ว ให้ตัดต้นจนเหลือตอสูงจากพื้น 30 ถึง 50 เซนติเมตร ในการตัดให้ตัดเฉียงด้วยเลื่อยหรือมีดคมๆ (ใบมีดต้องสะอาดนะคะ) จากนั้นก็คลุมด้วยถุงหรือแก้วพลาสติกเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้า ให้บำรุงต้นด้วยมูลสัตว์เก่า เพื่อเร่งการแตกยอด สุดท้ายก็รดน้ำให้ชุ่ม คลุมด้วยเศษฟางหรือใบไม้แห้ง เพื่อเก็บรักษาความชื้น ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ ผ่านไปประมาณ 3 สัปดาห์แขนงข้างต้นก็จะเจริญเติบโตเป็นลำต้นใหม่ที่พร้อมให้ ผ ล ผ ลิ ต ที่สมบูรณ์ แล้วบำรุงให้ดีต่อไปตอของต้นมะละกอจะแตกยอดขึ้นมาใหม่หลายยอด ให้เลือกยอดที่อยู่ตรงกันข้าม 3–4 ส่วน ยอดอื่นให้ตัดทิ้งให้หมด เพียงเท่านี้เราก็ได้ต้นมะละกอเท่ากับจำนวนยอดที่เหลือไว้ตามต้องการหรือมะละกอ 1 ต้น 1 ตอกลายเป็น 3 – 4 ต้น นั่นเอง ทุกยอดก็จะออกดอกติดผลเหมือนต้นมะละกอทั่วไป ให้บำรุงต้นด้วยมูลสัตว์เก่า หรือปุ๋ยสูตร 46-0-0 ประมาณ 1 ช้อนแกง/ต้น

การเอนต้นมะละกอ

การเอนต้นมะละกอไม่ใช่เทคนิคใหม่แปลกอะไร แต่คนโบราณทำกันมานานแล้ว ใช้กับต้นพริกก็ได้เหมือนกัน เป็นการแกล้งให้ต้นมะละกอตกใจ ท่านผู้รู้กล่าวไว้แบบนั้นสำหรับการเอนต้นมะละกออายุประมาณ 1 เดือน โดยใช้เชือกฟาง หรือวัสดุอื่นๆ นำมาผูกยึดบริเวณลำต้นแล้วค่อยๆ ดัดเอน ต้นมะละกอลงตามแนวราบกับพื้น อย่างระมัดระวัง อย่าให้มีแผลฉีกขาดมะละกออาจติดเชื้อได้ หลังจากนั้นประมาณ 4 – 5 วัน จะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง

โดยลำต้นมะละกอบริเวณที่ผูกเชือกฟางไว้จะเอนลงตามแนวที่รั้งเชือกไว้ และส่วนถัดจากเชือกจึงจะสงบหัวขึ้นในแนวตั้ง วิธีการนี้จะช่วยให้ต้นมะละกอเตี้ยลง เก็บผลผลิตได้ง่ายอีกด้วยได้ผลมากขึ้นและระบบรากก็ยังแข็งแรงขึ้นด้วย

ใช้หินทับที่โคนต้นเพื่อบังคับให้ต้นมะละกอเอน

เป็นอย่างไรบ้างครับเทคนิคการทําให้มะละกอลูกดกที่นำมาฝากกัน  ต้องอย่าลืมนะคะว่า  ต้นมะละกอที่ ป ลู ก นั้นลูกอาจจะดกไม่เหมือนกัน  เนื่องจาก ส ภ า พ แวดล้อมแตกต่างกันด้วย  อย่างไรก็ตามทำพื้นฐานให้ดีก่อน  ดิน  น้ำ  แสงแดดอากาศความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำ เ ท ค นิ ค การทำให้มะละกอลูกดกด้านบนไปลองใช้ดูนะคะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

แหล่งที่มา https://bighealthyplant.com