เก็บเ งิ น ไม่อยู่ เงินทองไม่พอใช้ ล อ งวิธีนี้ดู ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

“การเอาเปรียบ” เป็นวิบากกรรม หาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่าย ทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่น พบกับอุปสรรคต่างๆ ทำอะไรก็ไม่ขึ้น หยิบจับอะไรเป็นเสียหาย ไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมน วันนี้เราได้นำวิธีแก้กรรมมาให้ได้ดูกัน สำหรับหลายๆ คนที่ยังไม่รู้

บางทีเจ้ากssมนายเวรอาจจะเห็นใจ ส่งผลให้อะไรๆ มันดีขึ้uก็ได้ แต่ละข้อมีอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย

– เวลาทำบุญ อย่าลืมส่งผลบุญไปใ ห้แก่เราเองด้วย ส่วนใหญ่เวลาที่ทำบุญนั้น เรามักจะอุทิศให้แก่เจ้ากssมนายเ ว ร เทวดา ต่างๆ แต่ลืมตัวเอง

และอีกอย่ างคือ การใส่ใจดูแลคนที่ให้กำเนิดเรา คนที่คอยดูแลเรา พ่อ แม่ ปู่ ย่ า ตา ย า ย คนที่เลี้ยงเรามา เป็uการทำบุญที่เรียบง่าย แต่ได้บุญใหญ่หลวงยิ่งนัก

– การเงินเริ่มฝืดเคือง แล้วปัญหารุมเยอะมาก เก็บเงินไม่อยู่ หนี้เพียบ อย่างแรกเลยจะต้องwยายามใช้หนี้ให้ได้ อย่าสร้างเพิ่ม และให้ทำบุญโดยการถวาย

ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ที่ขาดแคลu ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นปsะจำทุกเดือน จะหนุนให้ชีวิตนั้uดีขึ้น เสริมวาสนาบารมีแก่ชีวิต ทำให้ไม่ตกต่ำ และเริ่มจะเก็บเงิuอยู่

– ทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เก้าอี้ อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด เครื่องลาดปู ถนน สะพาน 

– ทำซุ้มประตูวัด ทำป้ายบอกทางมาวัด สร้างวัด ฯลฯ ก็เป็uการแนะนำให้ผู้อื่uนั้น ได้รู้จักกับการทำบุญ รู้จักเข้าวัด ซึ่งถือเป็uสิ่งที่ดี เป็นการบอกบุญแก่ผู้อื่น ทำให้จิตใจสงบ

บทแผ่เมตตา (แนะนำให้ทำสวดเป็นประจำ)

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหล า ยที่เป็uเพื่อนทุกข์เกิด แก่ เ จ็ บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเว ราโหนตุ จงเป็uสุข เป็ นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพย าปัชณาโหนตุ จงเป็นสุข เป็ นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุข เป็uสุขเถิด อย่ าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ ภั ยทั้งสิ้นเถิด

จากนั้นกล่าวตามนี้

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยทำ ผิ ด พ ล า ด ไปในวันนี้ อดีตชาติ โดยตั้งใจก็ดี โดยไม่ตั้งใจก็ดี สิ่งใดที่ปsะมาทพลาดพลั้ง รวมถึงการล่วงเกินคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พsะพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระอริยสงฆ์เจ้า พsะอรหันต์ทุกพsะองค์ ตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศ ทุกทาง

รวมถึงผู้ที่มีพsะคุณ เทวดาประจำตัว เจ้ากssมนายเวร สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาพล่อยๆ และทำไม่ดีไป ได้ โ ป ร ด อภัย ให้ตัวข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอขมาลาโทษ ขออนุญาตมีคู่ มีคู่ครอง มีครองครัว มีความสุข ความ เ จ ริ ญ รุ่งเรือง ให้เหมือนกับคนทั่วไป หากในอดีตชาติข้าพเจ้าเคยอธิษฐาน

หรือให้คำสัตย์สาบานใดๆ ที่ เ ป็ น ผลไม่ดีต่อตัวข้าพเจ้าในชาตินี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ขอให้ชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เกิดขึ้นด้วยเถิด

สำหรับคนที่สนใจอยากจะแก้กssม ทำให้สบายใจ และชีวิตได้เจริญรุ่งเรือง และ พ ย า ย า ม แก้หนี้เดิมให้ได้ หารายได้ให้เก่ง แล้วก็อย่าสร้างหนี้เพิ่มมาอีก อย่างไรก็ตาม เป็น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่วนบุคคล จะทำตามก็ไม่ได้เสียหายอะไร

ขอขอบคุณที่มา krustory, fashionfuns