หลอดพลาสติกปักลงดิน จะช่วยทำให้พืชเติบโตได้ดีขึ้น

ในชีวิตเรามีสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่พบอยู่บ่อยรอบตัว นอกเหนือจากการใช้งานดั้งเดิมที่เรารู้จักกันดีแล้ว มันยังสามารถมีบทบาทสำคัญในด้านอื่น ๆ อย่างเช่น หลอดพลาสติกที่เราใช้กันทุกวันนี้ หลายคนเมื่อใช้แล้วก็มักจะทิ้ง

และวันนี้ที่แอดมินจะพูดถึงคือ “หลอดดูด” รู้หรือไม่ว่าหลอดดูดที่ไม่ใช้แล้วนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด ที่สามารถช่วยในเรื่องการเกษตร ช่วยให้พืชเติมโตได้เร็ว เราจะนำไปใช้ประโยชน์กันยังไง ไปดูกันเลยค่ะ

ในกรณีที่ปลูกต้นไม้ใหม่มีวิธีทำดังนี้

– นำหลอดปักลงในกระถางเปล่าก่อนสัก 4-5 หลอด แล้วค่อยๆเทดินลงกระถางเปล่า โดยอย่าให้ดินลงไปอุดรูของหลอด แล้วลงดอกไม้หรือต้นไม้ที่จะปลูก สุดท้ายเททรายละเอียดลงในหลอดที่ปักไว้

– ดึง ห ล อ ด ออกจากกระถาง จะเห็นว่าทรายสามารถแทรกซึมเข้าไปในชั้นดินได้ ให้เรารดน้ำตรงที่ เ ป็ น ท ร า ย วิธีนี้สามารถป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของดินได้ดี

ในกรณีที่อยากเพิ่มความร่วนซุยให้ดินที่ปลูกต้นไม้ไว้แล้ว

ดินมีความแข็งและจับตัวเป็นก้อน โดยปกติแล้วดินจะร่วนได้ต้องมีไส้เดือนเป็นตัวใชใต้ดิน ทำให้ดินมี โ พ ร ง มีช่องว่างให้สำหรับอากาศถ่ายเท แต่เราสามารถใช้หลอดแทนได้
ให้นำหลอด พ ล า ส ติ ก ที่หนา และ แข็งกว่าแบบปกติ ปักลงในดินให้ลึกหน่อย จะช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน และ เ ป็ น ตั ว ถ่ายเทอากาศลงสู่ใต้ดิน ทำให้ดินมีช่องว่างมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของการใช้หลอดช่วยในการปลูกต้นไม้

– ดินไม่จับตัวเป็นก้อน เ พิ่มความร่วนซุยในดิน และ รากต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย

– ทำให้ดินมีช่องว่างสำหรับถ่ายเทอากาศมากขึ้น

– ทำให้มีอากาศมากพอสำหรับ จุ ลิ น ท รี ย์ ในดินในการเจริญเติบโต ซึ่งช่วยให้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้มากขึ้น

– หลอดพลาสติกทำหน้าที่แทนไส้เดือนตามธ ร ร ม ชาติ ในการทำให้ดินร่วนได้ในระดับหนึ่ง

– ทำให้รากของต้นไม้เติบโตดูดซึมอาหารจากดินได้ดีขึ้น ส่งผลทำให้ เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ได้ดียิ่งขึ้น

– เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ต้นไม้ได้รับปุ๋ยทางรากได้มากขึ้น

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต