สูตรรอง พื้ น ห ลุ ม ก่อนปลูก ปลูกอะไรก็งาม 

วันนี้เรามาแนะนำสูตรรองพื้นก้นหลุมปลูกด้วยวิธีการง่ายๆที่ปลูกอะไรก็งาม โดยสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดำและเศษถ่านเป็นตัวช่วยค่ะ โดยสารที่สำคัญที่ช่วยบำรุงพืชคือ สารซิลิก้า นั่นเอง

สูตรนี้ต้องขอขอบพระคุณ ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel ที่ได้เผยแพร่ความรู้ดีๆแก่เกษตรกรทุกท่านค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆที่ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆตามท้องถิ่น โดยจะช่วยให้ต้นไม้โตไวใบเขียวและงามทุกต้นเลยค่ะ

ประโยชน์ของขี้เถ้าแกลบ

ในขี้เถ้าแกลบประกอบด้วย สารซิลิก้า จะช่วยเสริมให้พืชทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ช่ ว ย ใ ห้ พืชแข็งแรงใบไม่ให้เหี่ยวแห้ง ใบเขียวรสชาติดีและเร่งดอกเร่งผลได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญยังช่วยให้ใบพืชสร้างชั้นโพลิเมอร์เพื่อ ป้ อ ง กั น การคายน้ำในหน้าแล้งอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

– เศษถ่านก้อนเล็กๆยิ่งละเอียดยิ่งดี

– ขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดำวิธีการทำ

นำขี้เถ้าแกลบและเศษถ่านที่เตรียมไว้ทั้งสองมาผสมเข้ากับดินร่วนจนเป็นเนื้อเดียว ในอัตราส่วนเท่าๆกัน เช่น ขี้เถ้าและเศษถ่าน 10 กิโลกรัม ต่อ หน้าดิน 10 กิโลกรัม เป็นต้น

จากนั้นการขุดหลุมสำหรับปลูก โดยแนะนำขนาดหลุมปลูกที่เหมาะกับพืชชนิดต่างๆ ดังนี้

– ไม้ผล ข น า ดใหญ่ จำพวก มะม่วง ทุเรียน ขนุน ลำใย ลองกอง ต้องขุดหลุมให้มีขนาด 1x1x1 เมตร

– ไม้ล้มลุก พืชอ า ยุ สั้ น เช่น พริก มะเขือ มะนาว มะกรูด ต้องขุดหลุมให้มีขนาด 15x15x15 เซนติเมตร– ขั้นสุดท้ายนำส่วนผสมไว้แล้วข้างต้นลงในหลุมที่ขุดไว้สำหรับปลูกได้เลย (การผสมขี้เถ้ากับหน้าดินจะช่วยลดความเป็นด่างในขี้เถ้า ช่วยปรับค่าPHให้มีค่าหมาะสมกับการปลูกพืช) แล้วสามารถนำพืช ล ง ป ลู ก ได้เลยค่ะ

คราวนี้บ้านไหนที่มีขี้เถ้าแกลบเศษถ่านอยู่ก็อย่าทิ้งนะคะ เอามารองก้นหลุม รั บ ร อ ง ได้ผลดีต่อพืชแน่นอนค่ะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณที่มา  ยูทูปชาแนลช่อง Sivakorn Channel