สูตรทำอาหารปลาใช้เอง ช่วยประหยัดลดต้นทุน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเลี้ยงปลาในปัจจุบันอาหารปลามีราคาค่อนข้างสูง แต่การจำหน่ายผลผลิตที่ได้กับมีทิศทางตรง
กันข้ามกัน จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหันมาทำอาหารปลาเพื่อใช้เอง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง โดย
วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ก็สามารถหาได้ง่าย และมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากชับซ้อนมากนัก แต่ยังคงคุณภาพทางอาหารที่มีความจำเป็นต่อ
สัตว์น้ำได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ส่วนผสมที่ต้องเตรียม

– กากน้ำตาล 1 ส่วน

– อาหารปลาอัดเม็ด 1 ส่วน

– มูลวัวแห้ง 1 ส่วน

– ข้าวสุก 1 ส่วน

– น้ำหมักเศษอาหาร 1 ส่วน

– รำแก่ 1 ส่วน

– หยวกกล้วยทิ้งไว้ 1 คืน 1 ส่วนขั้นตอนการผสมอาหารปลา

นำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรยมไว้มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน เริ่มจากนำข้าวสุกลงผสมกับหยวกกล้วยตามด้วยรำแก่ อาหารปลาสำเร็จรูป กากน้ำตาลผสมกับน้ำหมักเสษอาหาร และปิดท้ายด้วยผสมขี้วัวแห้งลงไปนวดคลุกเคล้าให้เข้ากัน

เมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วทำเป็นก้อนนำไปหมักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ก็สามารถเป็นอาหารปลาได้แล้วค่ะ พร้อมให้อาหารปลาได้เลย เป็นสูตรหนึ่งที่สามารถประหยัดวัตถุดิบ เช่น อาหารปลาสำเร็จรูปลงได้มาก ปลาเจริญเติบโตได้ดี

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณสาระดีๆ จาก ช่องยูทูปเดวิทนา สร้างป่า