สิ่งอัปมงคล 25 อย่าง ที่จะดึงโ ชคลาภ วาสนา ให้ตกต่ำและเ สื่อมถอย

1 ทำเนรคุณ อกตัญญูพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

2 มักมีจิตคิดร้ายต่อผู้อื่น

3 ใช้ชีวิตผิดศีลธรรม เช่น มักลักทรัพย์ เบียดเบียนผู้อื่น ผิดลูกผิดเมียเขา

4 เป็นคนฉ้อฉลทุจริตคิดไม่ซื่อ

5 มักพูดให้โทษให้ร้ายผู้อื่น

6 ปล่อยให้บ้านเรือนสกปรก

7 นอนใต้บันได นอนหันศีรษะไปทางห้องน้ำ

8 ไม่เลี้ยงดูลูกเมียให้อยู่ดีมีสุข

9 ค่าสัตว์ตัดชีวิต รังแกสัตว์

10 ห่างวัด ปฏิเสธการทำบุญ

11 ละเลยเมินเฉยต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก

12 คบคนพาล คนชั่ว

13 ไม่เคารพบุคคลที่ควรเคารพ

14 ค้ามนุษย์ ค้าสัตว์ ค้าอาวุธ ค้ายาทำลายชีวิต ค้าน้ำเมา

15 งมงายในเรื่องนอกศาสนา

16 ปล่อยให้หิ้งพระสกปรก ตั้งหิ้งพระในที่ไม่ควร

17 เสพ-ยา ชักชวนให้ผู้อื่นลอง-ยาหรือเล่นการพนัน

18 ไร้ความยุติธรรม

19 ข่มเหงรังแกผู้อื่นด้วยการใช้อำนาจหน้าที่มิชอบ

20 พรากลูกพรากเมีย

21 ดูหมิ่นพระสงฆ์ หมิ่นคนทำบุญให้ทาน

22 ส่งเสริมให้ผู้อื่นทำชั่ว

23 ต้มตุ๋นล่อลวงผู้อื่น

24 ไม่ซื่อสัตย์ในการค้าและการทำงานตามหน้าที่ของตน

25 จิตใจโลภ และไม่เคยคิดเผื่อแผ่แบ่งปันใคร

(ขอขอบคุณหนังสือ : เคล็ดมงคลร่ำรวย)