สอนทำ ม ะ ม่ ว ง ต้นเตี้ยลูกเรี่ยดิน ไม่ถึงปีลูก เ ต็ ม ต้น

มะม่วงเป็นพืชที่ปลูกเพื่อรับประทานผล และผลที่ได้นั้น สามารถรับประทานได้ทั้งดิบและสุก มะม่วงสามารถปลูก และผลิดอกออกผลได้ดีในพื้นที่ทุกจังหวัด และทุกภาคของประเทศ แต่จะให้ผลแตกต่างกันไปตามสภาพของท้องที่ มะม่วงหลายพันธุ์ยังเป็นผลไม้ที่ตลาดต่างประเทศต้องการอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจจะมองว่าการปลูกมะม่วงนั้น เป็นแค่การปลูกพืชง่ายๆ เหมือนปลูกต้นไม้อื่นทั่วๆไป แต่หารู้ไม่ ว่าการที่จะปลูกมะม่วงให้ได้ลูกดกดังใจ ผลใหญ่ คุณภาพดีนั้น มันไม่ง่ายเลย วันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการปลูกมะม่วงให้ต้นเตี้ย ออกลูกดกเต็มต้นมาฝากทุกคนกันค่ะ

วิธีการปลูกต้นมะม่วงให้ต้นเตี้ย และออกลูกเต็มต้น

– การขุดหลุมปลูกมะม่วงอย่าขุดหลุมลึกให้ ขุ ด ห ลุ ม ลึกประมาณ 1 คืบ แล้วไม่ต้องรองก้นหลุมก่อนปลูก

– จากนั้นให้กลบดินแล้วนำ ฟ า ง ข้ า ว มาคลุมดินแล้วนำมูลวัวโรยทับฟางข้าวด้านบนจะเป็นการบำรุงดินและบำรุงต้นมะม่วงให้โตเร็ว

– ต่อมาให้ทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อ ก ร ะ ตุ้ น ต้นมะม่วงให้แตกยอดใหม่ โดยให้ตัดจากยอดยาว 1 ข้อยอด

– ทำการโน้มกิ่งให้ ข น า น กันกับพื้นโดยให้เชือกฟางยึดไว้ทุกกิ่ง การโน้มกิ่งจะทำให้ข้อไม่ยาวช่วยกระตุ้นการเกิดใบและดอก

– หลังตัดแต่งกิ่งและโน้มกิ่งเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ปุ๋ยโดยเน้นตัวกลางนั่นคือธาตุฟอสฟอรัส(ธาตุP) นั่นคือการใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 และ 18-46-0

– จากนั้นให้ใส่ไดโลไมท์ ต้นละ 2 กำมือ โดยโรยให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อปรับปรุงดินดินเปรี้ยวดินเค็ม ลดสภาพความเป็นกรดด่างของดิน หมั่นใส่ทุกๆ 3เดือน

– เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดมีดอก ม ะ ม่ ว ง ออกมาให้เห็นแล้วออกลูกห้อย เ ต็ ม ต้ น ในขณะที่ต้นยังเตี้ยอยู่ บางต้นผลจะ ห้ อ ย ย้อยลงมาเตี้ยเรี่ยดิน

– เมื่อเก็บผลมะม่วงแล้วก็ให้ตั ดแต่งกิ่งเรื่อยๆมะม่วงก็จะ ต้ น เ ตี้ ยและไม่สูงและออกออกดอกผลมีให้เก็บตลอดทั้งปี

เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับจากชาวสวนที่สามารถทำตามได้ทุกคน รั บ ร อ ง ว่ามะม่วงดกและมีให้เก็บทั้งปีค่ะ

ขอบคุณ : ชาวสวนยุคใหม่