สอนทำน้ำหมักไล่แมลง จาก ม ะ ก รู ด ใช้งานได้ผล ดี ม า ก

มนุษย์ถูกโรคภัยคุกคามสุขภาพร่างกายฉันใด ต้นไม้เองก็เป็นฉันนั้น โรคส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากแมลงศัตรูพืช ซึ่งหากใช้สารเคมีกําจัดก็อาจเป็นอันตรายกับเราได้ น้ําหมักสมุนไพรไล่แมลงจึงเป็นตัวเลือกที่ช่วยไล่แมลงร้ายได้อย่างปลอดภัยและไร้สารตกค้าง โดยน้ําหมักสูตรนี้สามารถไล่แมลงชนิดต่างๆได้

มะกรูดนั้นมีกลิ่นฉุน เอามาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วแมลงจะไม่เข้ามาใกล้ เพราะมันไม่ชอบแถมใน ม ะ ก รู ด ยังมีกรดอ่อน ๆ ที่ไม่ดีต่อเหล่าแมลงต่าง ๆ จึง เ ห ม า ะ ที่จะนำมาฉีดพ่นต้นพืชผัก หากแมลงโดนจะเกิดการระคายเคืองนั่นเอง

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– ม ะ ก รู ด สด 1 กิโลกรัม

– น้ำตาล ท ร า ย แดง ครึ่งกิโลกรัม

– มีด

– ก ะ ละมัง

– ภาชนะสำหรับหมักแบบมีฝาปิด

ขั้นตอนในการทำ

– นำมะกรูดมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก ๆ จะทำให้ย่อยสลายได้เร็ว แล้วนำน้ำตาลทรายแดงใส่ตามลงไป คลุกผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดี

– ต่อไปเอาส่วนผสมทั้งหมดนั้นเทใส่ในภาชนะหมักแล้วปิดฝา หมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ นำไปวางไว้ในที่ร่ม ไม่ให้มีแสงแดดส่องถึงและไม่ต้องเปิดฝาเพื่อคน

– ในระหว่างหมักชิ้นส่วนต่าง ๆ จะค่อย ๆ ยุบลงเพราะการย่อยสลาย พอครบ 7 วันแล้วก็นำไปใช้งานได้เลย

การนำไปใช้งาน

เมื่อหมักครบ 7 วัน ให้กรองเอาน้ำมาใช้ โดยผสมกับน้ำเ ปล่าในอัตราส่วน น้ำหมัก 40 ซีซีผสมน้ำเปล่า 20 ลิตร แล้วนำไป ฉี ด พ่นพืชผักในเวลาเ ย็นได้เลย

หากใช้งานไม่หมดสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 7 – 10 วัน ฉะนั้นควรกะปริมาณในการทำให้พอดีจะได้ไม่ต้องเหลือทิ้ง หากเก็บนานไปจะทำให้ปsะสิทธิภาwลดลง สามารถใช้ ส ลั บ กันไปกับน้ำยาไล่แมลงสูตรอื่น ๆ ได้ด้วย ส่วนของกากน้ำหมักเอาไปโรยsอบโคนต้นไม้ให้เป็นปุ๋ ยก็ได้

แมลงที่ใช้น้ำหมัก ม ะ ก รู ด นี้ไล่ได้จะเป็นพวกผีเสื้อกลางคืน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงปากดูด เพลี้ยจักจั่น ฯลฯ เป็นต้น นำไปใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด

ปลูกพืชแล้วไม่อยากให้ใบแหว่ง ยอดหายจาก ศั ต รู ก็ลองเอามะกรูดมาใช้ทำน้ำหมักแล้วพ่นได้เลย จะต้องพ่นในตอนเย็นเพื่อให้มีปsะสิทธิภาwการไล่แม ลงได้ดีและแม ลงหลายอย่างนั้นมักจะมากินต้นไม้เราในเวลา ก ล า ง คืนด้วย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอขอบคุณ แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้