วิธี ต อ นกิ่งพันธุ์ แบบอากาศ ติดทุกกิ่ง ลองทำดู

หากใครกำลังหาวิธีขยายพันธุ์พืชอยู่ การตอนกิ่งในอากาศถือว่าเป็นวิธีที่ง่าย ประหยัดพื้นที่ และประหยัดงบ การตอนกิ่งพันธุ์แบบอากาศ(Air Layering) คือวิธีการขยาย พั น ธุ์ พื ช ประเภทหนึ่ง เป็นการทำให้รากของพืชงอกในขณะที่ยังติดอยู่กับลำต้นเดิม ความเหมาะสมของฤดูกาลการ ต อ น กิ่ ง คือฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุด

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– คัตเตอร์หรือมีดคมๆ

– ขุยมะพร้าว+แกลบดิบ+มีเดีย(พีทมอส)

– เทปใส

– น้ำยาเร่งราก

– เชือกและกิ่งไม้

– กระดาษหนังสือพิมพ์

– แก้วพลาสติกพร้อมฝาปิด

วิธีการตอนกิ่งพันธุ์แบบอากาศ

– การตอนกิ่งในอากาศโดยเฉพาะแบบ ค วั่ น กิ่ ง นั้นเหมาะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ โกสน โมก และในไม้ผลบางชนิด เช่นมังคุด มะม่วง ลำไย มะเฟือง เป็นต้น

– ฤดูกาล ควรทำในฤดูฝน ในระยะที่พืชกำลังเจริญเติบโต ถ้าเป็นฤดูร้อนต้องรดน้ำให้ความชื้นอย่างสม่ำเสมอ

– เลือกกิ่งพันธุ์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะออกรากได้ดีกว่ากิ่งที่มีอายุมาก และควรเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ เ ลือกกิ่งที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรืออยู่ในวัยหนุ่มสาว ซึ่งจะออกรากได้ดีกว่ากิ่งที่มีอายุมาก และควรเป็นกิ่งกระโ ดงหรือกิ่งน้ำค้าง ที่สมบูรณ์ ป ร า ศ จ า ก โรคและแมลง

– ควั่นเปลือกกิ่ง ให้ความยาวของรอย ประมาณเ ส้นรอบวงของกิ่ง ทั้งด้านบนและล่างของกิ่ง จากนั้นก็ลอกเอาเ ปลือกออก แล้วขูดเยื่อรอบกิ่งออกให้หมด จากนั้นใช้เ ชือกมัดพร้อมกิ่งไม้เ ล็กไว้ใต้แก้ว เพื่อไม่ให้แก้วหล่น

– นำแก้วพาสติกผ่ากลางแล้วใส่กิ่งตอน นำขุยมะพร้าวเก่า+(พีทมอส)+แกลบดิบ ที่แช่น้ำไว้จนอิ่มตัวดีแล้ว แล้วบีบน้ำออกพอหมาดๆยัดใส่ลงในแก้ว พ ล า ส ติ ก โดยอย่าให้แน่นมากนัก แล้วใช้ฝาปิดแก้ว เสร็จแล้วนำเทปใสพันรอบแก้วให้แก้วมีทรงดังเดิม– นำน้ำยาเร่งรากทาป้ายไปเหนือบริเวณ ร อ ย ค วั่ น ขึ้นไปประมาณ 2-4 ซม. แล้วรอจนน้ำยาแห้ง

– ใช้ ก ร ะ ด า ษ หนังสือพิมพ์เ ก่าหรือฟรอยห่อแก้วไว้ ทำเช่นนี้ป้องกันความร้อนจากแสงแดดมาทำลายเ นื้อเยื่อได้ หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน ก็จะเริ่มมีรากงอกออกมาให้เห็น

– เมื่อกิ่งตอนงอกรากเ ริ่มแก่กลายเป็นสีเ หลืองหรือมีสีน้ำตาล ป ล า ย รากออกสีขาวและมีจำนวนรากมากพอเ ต็มถุง จึงตัดกิ่งตอนไปชำหรือปลูกได้เลยค่ะ

ขอบคุณที่มา จ่าชาติ ไร่เปี่ยมสุข