วิธีเพาะเห็ดฟางในถัง ทำง่าย ลงทุนน้อย สร้างรายได้ดีมาก

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้เรานั้นอยากเอามาฝากค่ะ เป็นอีกหนึ่งสิ่งมี่ดีเป็นอย่างมาก สำหรับวิธีการ เ พ า ะ เ ห็ ด ฟางในถังนี้ เป็นเรื่องราวที่ได้รับการเผยสูตรจาก ครูชาตรี และ ทางเพจ วิชาชีวิต ได้นำเอาเนื้อหามาสรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมาให้ได้ศึกษาและลองทำตามกันดู เผื่อใครสนใจที่จะนำไปต่อยอดเ พ า ะ ทานเองในบ้าน หรือ ทำเป็นอ า ชี พ เสริม

ข้อดีของการเพาะเห็ดฟางในถัง

– ใช้พื้นที่ในการเพาะเห็ดน้อย

– เหมาะสำหรับ เพาะกินในค รั ว เรือน หรือ นำไปทำเป็นอาชีพเสริม

– วิธีการ ขั้ น ต อ น ในการทำไม่ยุ่งยาก ลงทุนน้อย ( เพราะไม่ต้องทำโรงเรือนเพาะเห็ด )

– ดูแลรักษาง่าย สามารถค ว บ คุ ม ความชื้น และ อุณหภูมิได้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

– ฟางข้าว

– ตะแกรงเหล็ก

– ถังพ ล าสติกสีดำ ( ขนาด 40-50 ลิตร )

– ก้อนเชื้อเห็ดฟาง

– อาหารเสริมเห็ดฟาง ได้แก่ ผักตบชวา , ต้นกล้วย , ลำละเอียด , แป้งข้ า วเจ้า

ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางในถัง

นำฟางข้าวมาแช่น้ำไว้ 1 คืน น้ำที่แช่ฟางข้าวให้ผสมกากน้ำตาลลงไปด้วย ( บางครั้งในฟ า ง ข้ า ว จะมีการฉีดพ่นน้ำยากันเชื้อรามา เห็ดก็ถือว่าเป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง การแช่ฟางข้าวจะช่วยล้างน้ำยากันเชื้อราออกไปจากฟา ง ข้าวได้ในระดับหนึ่ง )

การทำอาหารเสริมเห็ดฟาง ให้นำผักตบชวา หรือ ต้นกล้วย มาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้ว นำไป ต า ก แ ด ด ไว้ 1 วัน หลังจากนั้นนำมาผสมกับลำละเอียด อัตราส่วน 1:1 นำก้อนเชื้อเห็ดฟางมาทุบออก 2 ถุง ผสมกับแ ป้งข้าวเจ้า 2 กำมือ ลำละเอียด 2 กำมือ ขยำให้เข้ากัน ( ใช้ได้กับการเพาะเห็ดฟาง 1 ถัง )

นำถังพลาสติกมาเจาะรูที่ก้นถังขนาดรูประมาณฝาขวดน้ำ 4-5 รู ( โดยรูนี้จะช่วย ร ะ บ า ย น้ำออกจากถัง และ ช่วยในให้อากาศถ่ายเทได้ดีตอนตัดเส้นใยเห็ด จะทำให้ได้เ ห็ดฟางดอกใหญ่ )

เอาตะแกรงเหล็กมาม้ ว น เป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. ( 1 ไม้บรรทัด ) แล้วใส่ไว้กลางถัง

** แนะนำให้ นำสา ย ย า งมาครอบไว้ตรงขอบตะแกรงเหล็กด้วย เวลาล้วงมือเ ข้าไปเก็บเห็ดจะได้ไม่โดนตะแกรงเ หล็กบาดมือ

นำฟางข้าวที่แช่น้ำไว้ยัดลงไปในถัง บริเวณรอบนอกของตะแกรงเหล็ก ให้มีความสูงจากก้นถังประมาณ 3 นิ้ว กดให้พอแน่น จากนั้นโรยทับด้วยอาหารเ ส ริ ม เห็ดที่เตรียมไว้ และนำก้ อนเชื้อเ ห็ดที่เตรียมไว้มาโ ร ย ทับบนอาหารเสริมอีกที ( ทำซ้ำแบบนี้อีกรอบ จะได้ประมาณ 4-5 ชั้นต่อหนึ่งถัง )

** ข้อแนะนำ ให้นำอาหารเสริมกับก้อนเชื้อเห็ดโรยใกล้ๆตะแกรงเหล็ก เพราะเวลาดอกเห็ดงอก จะงอกจากด้านในตะแกรงเหล็ก
จากนั้นปิดฝาด้านบนให้สนิท แต่ยังคงเปิดรูระบายอากาศที่กันถังไว้ นำไปวางไว้ให้สูงจาก พื้ น ประมาณ 10-15 ซม. ทิ้วไว้ในที่ร่ม ห้ามโดนแ สงแดด ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน จนเกิดเ ส้ น ใ ย เห็ด

การตัดเส้นใยเห็ด โดยให้เปิดฝาถังออกประมาณ 20-30 นาที เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทเข้าไปในถัง แล้วปิดฝาให้ ส นิ ท เหมือนเดิม ทิ้งเอาไว้ 3 วัน เมื่อเส้นใยเห็ดฟางโดนอากาศจะจับตัวกันเป็นก้อน แล้วเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดต่อไป

หลังจากเปิดฝาถังตัด เ ส้ น ใ ย แล้ว อีกประมาณ 3 วัน เส้นใยก็จะเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนเห็ด แล้วจับตัวเป็นดอกเห็ดในที่สุด

เรียบร้อย เห็ดฟางในถัง พ ล า ส ติก ทำง่าย ลงทุนน้อย ได้เห็ดฟางดอกใหญ่ สามารถนำถังมาเพาะซ้ำได้อีกเรื่อยๆ