วิธีเพาะเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนใหญ่ เพาะขายสร้างรายได้ตลอดปี

เป็นเห็ดป่าที่มีราคาสูง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีเพาะได้ ซึ่งต้องออกเก็บในป่าตามธรรมชาติเท่านั้น ประกอบกับเป็นเห็ดที่ขึ้นได้ในบางจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

รวมถึงจะออกได้เพียงในช่วงหน้าฝน ขึ้นตามธรรมชาติ ราวเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม แต่มีช่วงดอกสั้นเพียงไม่กี่วันเท่านั้น เกิดจากการทิ้งรังของปลวก และเมื่อพื้นที่นั้นๆ มีความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะสมจะเกิดเป็นดอกเห็ดขึ้น ออกปีละครั้งเท่านั้น 

วันนี้จะพาไปดูวิธีการในการเwาะเห็ดปลวกของชาวบ้านเกษตรกรที่คิดค้นวิธีในการเพาะเห็ดปลวก บอกเลยว่า เ พ า ะ ได้จริง เหมือนเห็ดปลวกธรรมชาติเลย จะมีวิธีการเwาะเชื้อเห็ดยังไงนั้น ตามไปดูกันเลยค่ะ  

วิธีเพาะเห็ดโคน

ถึงแม้ว่าเห็ดโคนจะไม่สามารถเพาะก้อนเชื้อได้ แต่ก็มีเกษตรกรบางรายที่ใช้เทคนิคเลียนแบบธรรมชาติที่อาศัยเชื้อมาจากจอมปลวก ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้ผลหรืออาจได้ผล หากเกิดสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งยังมิได้ถูกพิสูจน์ให้แน่ชัด

การเพาะเห็ดโคนจากเชื้อรังปลวก

เตรียมวัสดุเพาะ ได้แก่ เริ่มด้วยการหารังปลวกให้ได้และนำเอาจาวปลวกด้านในเพียง เ ล็ ก น้ อ ย มาผสมกับ ข้าวสวย 1 กิโลกรัม เมื่อเข้ากันดีให้-เติมน้ำเปล่าลงไป 20 ลิตร ตามหลักวิทยาศาสตร์

ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยเร่งให้เกิดเชื้อราเพื่อช่วยย่อยเศษใบไม้ใบหญ้าให้มันสลายตัวเร็วขึ้นนั่นอง ให้คุณหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน จนสังเกตุเห็นจุลินทรีย์โปรโตซัวเริ่ม ข ย า ย ตัวจนเกิดเป็นฝ้าสีขาว

จากนั้นให้นำ จุ ลิ น ท รี ย์ จากจาวปลวกนี้ไปรดลงบนโคนตันไม้ต่างๆที่ดูมีความชื้นที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้นเร่งการเกิดเห็ดโคนขึ้น นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้สำหรับรดน้ำบนสวนผักผลไม้ต่างๆ

ผสมน้ำเพื่อให้สัตว์ใน ฟ า ร์ ม ได้กิน ก็หรือนำจุลินทรีย์จากจาวปลวกจำนวน 1 ลิตร ผสมเข้ากับน้ำ 10 ลิตร เพื่อใช้ฉีดพ่นตามสวนหรือแปลงผักต่างๆ จะช่วยเศษ วั ช พื ช และเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดี

ผู้ใช้สามารถนำไปราดที่บริเวณจอมปลวกและนำฟางข้าวหรือใบไม้มาคลุมให้ทั่ว ควรรดน้ำเพยงแค่ให้พอชื้นปsะจำอย่างน้อย 10 วัน จะสังเกตุว่ามี เ ห็ ด โ ค น งอกขึ้นมาอย่างแน่นอน เห็นปวกหรือเห็นโคนที่ได้จะมีรสชาติหวานอร่อยกว่าเห็ดอื่นๆ สามารถนำไปจำหน่ายหรือประกอบอาหารได้ตามต้องการ

เห็ดปลวกหรือเห็ดโคนที่ได้จากเชื้อsาในรังปลวกนั้นจะมีรสชาติหวานอร่อยกว่าเห็ดอื่นๆ สามารถนำไปจำหน่ายหรือปsะกอบอาหารได้ตามต้องการ

เป็นวิธีในการเพาะเห็ดปลวกด้วยเชื้อจากรังปวก บอกเลยว่าได้ผลดีไม่น้อยเลยทีเดียว ใครที่อยากจะ ล อ ง เwาะดู ก็สามารถที่จะลองได้  ได้ผลแล้วอาจสร้างรายได้ได้อีกนะ  

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหลายแหล่งที่มา