วิธีปักชำ กิ่ ง พั น ธุ์ มัลเบอร์รี่ให้ติด 100%

มัลเบอร์รี (Mulberry) หรือที่เมืองไทยเรียกว่า ลูกหม่อน เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รีที่ได้รับความนิยมในการรับประทานเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าปลูกง่าย โตไว และเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย

สำหรับชาวเกษตรกรที่กำลังปลูกหรือสนใจจะปลูกมัลเบอรี่กัน เป็นเทคนิคการปักชำกิ่งพันธุ์ให้รอด 100% รับรองว่าทำตามนี้ได้ผลแน่นอนค่ะ ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ

มัลเบอร์รี่ดำออสตุรกี

– เลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป– เมื่อได้กิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์มาแล้ว ให้ทำการเด็ดใบออกทั้งหมด จากนั้นตัดบริเวณยอดออกไป โดยให้เหลือตา แขนงไว้ท่อนละ 2 ตา จะได้กิ่งที่มีความยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร– นำไปปักชำในถุงเพาะชำ (ดินต้องมีความชื้น) ลึกลงไปประมาณ 2 ข้อมือ จากนั้นก็นำไป ว า ง ไว้ในที่ร่ม อาจเป็นใต้ร่มไม้ หรือใต้แสลนกรองแสง 80 %หลังปักชำได้ 1 สัปดาห์

ดูแลเรื่องการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตรา 2-3 ช้อนแกง/น้ำ 20 ลิตร

เพียง 5-7 วันยอดอ่อนก็จะโผล่ออกมาให้เห็น หลังจากนั้นก็ดูแลจนกระทั่ง มั ล เ บ อร์ รี่ มียอดยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ก็ย้ายออกมาวางไว้กลางแจ้ง เพื่อให้พืชได้ปรับสภาพ ผ่ า น ไปอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็นำลงปลูกได้เลยค่ะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา วิถีเกษตรพอเพียง.com