วิธีปลูก 10 พืชผักในกระถาง เอาไว้กินเองในครัวเรือน

การปลูกผักในกระถาง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดหรือบางคนอาจมีที่แต่สภาพดินไม่เหมาะสม ที่สำคัญใครไม่มีกระถาง ก็สามารถหาพวกกระสอบ ถุงปุ๋ย หรือภาชนะเก่าๆที่เคยคิดจะโยนทิ้งมาใช้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกะละมัง ตะกร้า หม้อ ชาม แม้แต่กล่องโฟมก็นำมาใช้ได้เช่นกัน ค่ะ

อย่างไรก็ตาม การจะปลูกผักในกระถางให้ได้ผลก็ต้องมีเทคนิคในการเลือกชนิดผักให้เหมาะสมด้วยนะคะ นั่นก็คือ “จะต้องเลือกผักที่รากหยั่งไม่ลึกมากจนเกินไปนัก”

1 วิธีปลูกผักชีในกระถาง

เริ่มจากนำดินปลูกมาตากให้แห้ง แล้วเอาไปผสมกับ ปุ๋ ย ค อ ก ที่เตรียมไว้ จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ผักชีมาบดเบาๆ ให้แตกออกเป็น 2 ส่วน แล้วแช่น้ำไว้ 3 ชั่วโมง นำมาผึ่งลมอีกครั้ง ก่อนนำเมล็ดไปคลุกกับทรายและขี้เถ้า แล้ว ป ลู ก ลงในกระถาง คลุมหน้าดินด้วยฟาง ตามด้วยรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะเกินไป

2 วิธีปลูกต้นหอมในกระถาง

ให้นำดินร่วนมาผสมกับเปลือกถั่วลิสงบด (ในเปลือกถั่วลิสงมีสารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของต้นหอม ช่วยให้ต้นหอมโตได้ดี ) จากนั้นนำดินใส่ในกระถางปลูก แล้วนำ ต้ น ห อ ม มาตัดตั้งแต่รากขึ้นไปยังลำต้นประมาณ 1.5-2 นิ้ว ให้เหลือท่อนเล็กๆ ก่อนปักชำลงในกระถางที่เ ตรียมไว้ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังจากใบงอกแข็งแรงแล้ว ให้เ ปลี่ยนมารดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้งก็พอ

3 วิธีปลูกผักบุ้งในกระถาง

คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งที่สมบูรณ์ที่สุดมาปลูกลงในดินร่วนผสมปุ๋ยคอก แล้วรากจะงอกออกมาภายใน 2-3 วัน จากนั้นควรดูแลเรื่องความชื้นของดินเป็นพิเศษ เพราะ ผั ก บุ้ ง เป็นพืชที่ชอบความชื้นมาก อย่ าปล่อยให้ขาดน้ำเด็ดขาด มิเช่นนั้นต้นจะไม่รอดได้ รออีกแค่ 1 เดือน ก็จะสามารถ เ ก็ บ เ กี่ ย ว ผลผลิตมากินได้เลยค่ะ

4 วิธีปลูกมะกรูดในกระถาง

นำเมล็ดมะกรูดมาล้างน้ำแล้วต า ก ให้แห้ง เพาะลงในกระถางที่มีดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยคอก เมื่อมีใบงอกออกมา 3-4 ใบ ให้ย้ายมาปลูกในถุงเพาะรอให้ต้นแข็งแรงแล้วค่อยย้ายลงไป ป ลู ก ในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ยคอก รดน้ำแค่ตอนเช้าเท่านั้น และนำมาตั้งให้โดนแดดวันละ 8 ชั่วโมง5 วิธีปลูกพริกในกระถาง

นำเมล็ดพริกไปแช่น้ำไว้ 1 วัน ผึ่งให้แห้ง แล้วหันไปผสมดินร่วน ทราย และปุ๋ยหมัก เพื่อเทลงในกระถางเ พาะกล้า จากนั้นหย่อนเมล็ดพริกลงไปปลูกในดิน ดูแลรดน้ำให้ต้นโตสูงประมาณ 6 นิ้ว คัดเลือกเอาต้นกล้าที่แข็งแรงที่สุดไปปลูกใน ก ร ะ ถ า ง ที่มีดินร่วนปนทรายและปุ๋ยหมัก รดน้ำเช้า-เย็น และตั้งให้โดนแดด

6 วิธีปลูกมะนาวในกระถาง

ก่อนอื่นต้องนำเมล็ดมะนาวมาล้าง ตากให้แห้งและแช่ในน้ำเย็นอีก 1 คืน จากนั้นห่อเมล็ดด้วยกระดาษทิชชู นำไปใส่กล่องที่มีฝาปิด คอยพรมน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ รอให้รากงอกภายใน 2-3 วัน แล้วค่อยย้ายเมล็ดมาปลูกในกระถางที่มี ดิ น ร่ ว น ผสมปุ๋ยคอก รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่ าแฉะ และตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร

7 วิธีปลูกมะระในกระถาง

มะระอาจเป็นพืชรสขมที่ไม่ถูกปากใครหลายๆคน แต่รู้หรือไม่ว่ามะระนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิด แถมยังปลูกง่ายและโตไวอีกด้วย เพียงแค่นำเมล็ดพันธุ์ 1-2 เมล็ด มาปลูกลงใน ก ร ะ ถ า ง ที่มีดินร่วนผสมปุ๋ยคอก ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้ง และเมื่อต้นเริ่มงอกก็อย่ าลืมหาไม้หลักมาปักให้ต้นมะระเลื้อยด้วยนะคะ

8 วิธีปลูกแตงกวาในกระถาง

นำดินร่วนปนทรายมาผสมกับปุ๋ยหมักในอัตราส่วนที่เท่า ๆ กันในกระถางปลูก จากนั้นนำเมล็ดที่สมบูรณ์ลงไปปลูกในกระถางประมาณ 4-5 เมล็ด เมื่อต้นเริ่มโตเพียง 5-7 เซนติเมตร ให้ เ ลื อ ก ต้ น ที่แข็งแรงเก็บไว้ แล้วถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป หาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อย รดน้ำที่โคนต้นให้ชุ่ม นำมาตากแดดวันละ 6 ชั่วโมง และใส่ปุ๋ยบำรุงดิน9 วิธีปลูกกวางตุ้งในกระถาง

เริ่มจากการนำดินร่วมมาผสมปุ๋ยคอกในกระถางปลูกซะก่อน จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์กวางตุ้งที่ ส ม บู ร ณ์ ที่สุด มาหยอดลงในหลุมดินขนาด 1.5 เซนติเมตร กลบดินทับ และรดน้ำให้ชุ่ม และตั้งให้โดนแดด กวางตุ้งก็จะเจริญงอกงามพร้อมให้เก็บกิน

10 วิธีปลูกกะเพราในกระถาง

หลังจากทำกับข้าว เ ส ร็ จ เรียบร้อยแล้ว ถ้ายังมีต้นกะเพราเหลืออยู่ อย่ าเพิ่งทิ้งค่ะ ให้นำก้านมาลิดใบออกจนหมดและตัดฐานก้านออกเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำไปปักลงในกระถางที่มีดินร่วนผสมปุ๋ยคอก รดน้ำเช้า-เย็นให้ชุ่มแต่อย่าแฉะ และตั้งให้โดนแดด ( แนะนำให้ปลูกลงกระถางขนาดใหญ่หน่อย เพราะต้น ก ร ะ เ พ ร า เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่มาก จะได้ไม่ต้องย้ายกระถางที่หลัง )

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : การปลูกผักสวนครัวเอาไว้ในกระถางต้องระวังเรื่องดิน เพราะ ดินถูกใส่ไว้ในภาชนะที่มี พื้ น ที่ จำกัด เมื่อรดน้ำบ่อยๆ ปลูกไปสักพักดินจะ เ ริ่ ม ยุบตัวและแข็งมาก ทำให้รากต้นไม้ชอนใชลงดินไปหาอาหารได้ยากแนะนำให้ ผ ส ม ขุยมะพร้าวเล็กน้อย เพื่อให้ดินร่วนและนุ่ม

แหล่งที่มา bitcoretech.com ,วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง