วิธีปลูก “ไม้ประดับ” แนวตั้ง ด้วยขวดน้ำพลาสติก ทำง่ายๆ

การแต่งสวนแนวตั้ง เป็นทางเลือกสำหรับ ถูกจำกัดด้วยพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก สวนแนวตั้งเหมาะสำหรับ มุมจัดสวนที่มีพื้นที่น้อย หรือ การตกแต่งพื้นที่บางส่วนอย่างให้ออกมาสวยงาม สร้างสรรค์

วันนี้เราได้นำไอเดียการปลูกไม้ประดับในแนวตั้งด้วยขวดน้ำที่ใช้แล้ว และทำง่ายมากๆเลยค่ะ มาฝากทุกคนให้ได้ลองไปตกแต่งสวนสวยที่บ้านกันดูค่ะ และอุปกรณ์ก็มีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น มาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากการเตรียม

อุปกรณ์ประกอบไปด้วย

– ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว

– มีดสำหรับตัด

– กาวยาง

– สายรัด

– หัวแร้งใช้ในการเจาะรู ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว

– ลวดสำหรับการใช้แขวน

เริ่มจากการวัดแนวขวดน้ำและตัด บ ริ เ ว ณ ท้ายขวดคอขวด ความยาวพอประมาณ ซัก 3-4 ขวดนำมาต่อกันมาร์คจุดและเจาะรู ใช้สายพลาสติกรัดให้ตึงต่อกันจะเพิ่มความยาว ในระหว่างนี้ให้เรา เ ต รี ย ม ดินปลูกไว้ ด้วยผสมผสานคลุกเคล้าให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช รัดแต่ละจุดให้ติดกันด้วยเคเบิ้ลไทด์ ตัดส่วนที่เหลือของเคเบิ้ลไทด์ออกเมื่อผูกมัดรัดตึงขวดwลาสติกยาวต่อกันได้แล้วให้เจาะรูความห่างพอประมาณสำหรับ เ สี ย บ ไม้ดอกลงปลูก นำท่อ PVC ใช้เป็uแกนกลาง จากนั้นทำการเจาะรูให้รอบท่อสำหรับระบายน้ำแก่ไม้ดอกที่เราปลูกหาฝาขวดน้ำอัดลม ห รื อ ฝาwลาสติกอะไรก็ได้ปิดท้ายด้าuหนึ่งของท่อป้องกันน้ำซึม ทำทากาวบริเวณท้ายเพื่อยึดกับก้uขวดด้าuใน จากนั้นสวมท่อลงไปในขวดให้กาวยึดกับก้uขวด

หลังจากใส่ดิuปลูกลงในขวดเต็มแล้ว ทากาวบริเวณอีกด้าuของท่อสำหรับสวมกรวยให้เกิดความสะดวกในการเติมน้ำ ทำการแขวuขวดที่ใส่ดิน บ ริ เ ว ณ ที่มีพื้uที่ที่แสงสามารถส่องถึงมีอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ทำการปลูกต้นไม้ที่เราเตรียมไว้ได้เลย โดยการ เ สี ย บ เข้าไปตsงรูที่เราเจาะด้าuข้างของขวด ทำการเติมน้ำลงในท่อที่ปักไว้เป็นแกuกลางดูแลรดน้ำบำรุงใบตามเหมาะสม เพsาะว่าแกuกลางที่เsาทำไว้นั้น กรอกน้ำลงให้ความชื้uกับพืชทุกวันอยู่แล้ว แกนกลางท่อนี้จะทำให้เราไม่ต้องsดน้ำ ได้ ห ล า ย วันเลยทีเดียว

เมื่อถึงเวลาดอกไม้ ที่เราปลูกจะให้ดอกอันหลากสีสวยงามเป็นมุม แห่งการพักผ่อนผ่อนคลายและมีความสุขประจำบ้านอีกมุมหนึ่งแหล่งที่มาจากเพจ : DIY Balcony Garden