วิธีปลูก ม ะ เ ขื อ ย า ว ในกระถาง ปลูกง่ายได้กินเร็ว 

มะเขือยาว เป็นพืชผักรสชาติดี สามารถปรุงอาหารได้หลายอย่าง ตั้งแต่ แกง ผัด ต้ม หรือเผากินกับน้ำพริก ส่วนใหญ่แล้ว มะเขือยาวมีขายตามท้องตลาดทั่วไป ซื้อหาได้ราคาไม่แพง แต่หากใครคิดอยากปลูกไว้กินเอง โดยเฉพาะปลูกในกระถาง สามารถทำได้

ขั้นตอนการปลูก

– ขั้นตอนแรกให้เพาะกล้ามะเขือยาวโดยใช้ภาชนะเป็นกะละมังเก่าหรือทำการ เ พ า ะ ลงดินก็ได้

– จากนั้นเตรียมดินสำหรับปลูก โดยผสมดินปลูก ปุ๋ ย ค อ ก อาจจะเป็นปุ๋ยคอกจาก มู ลวั ว หรือมูลไก่ก็ได้ค่ะ และใบก้ามปู

– หลังจากเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วให้นำดินที่ผสมเรียบร้อยใส่กระถาง จากนั้นนำ ต้ น ก ล้ า ที่มีใบจริง 2-3 ใบ โดยอายุอยู่ที่ 25-30 วัน ลงปลูก หากบังร่มให้กับต้นกล้าปลูกใหม่ก็จะดี

– เมื่อต้นเริ่มสูงให้บำรุงใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 หยิบมือ แต่ถ้าไม่มีปุ๋ยใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวันและหมั่นกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช อยู่เสมอ

– หมั่นคอยดูว่ากระถางมีความชื้ น หรือไม่…หลังปลูกได้ 60 วัน ก็จะมีมะเขือยาวให้เก็บปรุงอาหาร ส่วนจะเก็บได้นานหรือมากขนาดไหน ขึ้นอยู่กับขนาด ก ร ะ ถ า ง และความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุปลูกที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน