วิธีปลูก “พ ริ ก ขี้หนูสวน” ไว้กินเองที่บ้านแบบง่ายๆ

พริกขี้หนู ปลูกง่ายจริงหรือ ขนาดเทน้ำพริกปลาทูทิ้งหลังบ้าน ยังงอก

ติดอกติดใจกับพริก ก็ปลูกมันซะเลย เชื่อแน่ว่าทุกบ้านควรปลูกไว้ ไม่ในกระถางก็ในสวนครัวหลังบ้าน เพราะจริงๆ แล้ว พริกขี้หนู ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมาก แต่ปัจัยหลายอย่างที่ทำให้พริกขี้หนู อยู่รอด ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แสง และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

แต่ไม่ต้องห่วง เพราะสภาพดินในเมืองไทย ที่ไหนก็ปลูกพริกขี้หนูขึ้น เพราะถึงขนาดมีคนพูดกันว่า

“ประเทศไทยเรานั้น แค่ล้างถ้วยน้ำพริกสาดลงหลังบ้าน ก็มีต้นพริกงอกมาให้กินแล้ว”

พริกขี้หนูสามารถปลูกได้ดีในดิน แ ท บ ทุ ก ช นิ ด แต่ดินที่เหมาะ สมที่สุดคือดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรด เป็นด่างของดิน 6.0 – 6.8 ปลูกได้ตลอดปี

แต่หากไม่มีพื้นที่มากนัก สามารถปลูกในกระถางหรือภาชนะอื่นได้เช่นกัน สำหรับพันธุ์ พ ริ ก ขี้ ห นู สวนที่นิยมปลูกกันหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์ห้วยสีทน พริกพันธุ์หัวเรือ และ พริกพันธุ์สร้อย เป็นต้น

ส่วนของการเพาะเมล็ดเพื่อปลูก ถ้าต้องการให้มีประสิทธิภาพการงอกของเมล็ด เริ่มต้นด้วยการห่อ เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ในถุงผ้าและแช่ในน้ำทิ้งไว้ 1 คืน ในน้ำควรจะใส่ยาป้องกันรา ลงไปด้วย เมื่อผ่าน 1 คืน ไปแล้วให้นำพริกไปล้างผ่านน้ำไหลอย่างน้อย 30 นาที เก็บถุงผ้าไว้ในที่ร่มและชื้นอีก 2-3 วัน

เมื่อเมล็ดงอกตุ่มเป็นรากสีขาวเล็กจึงนำไปเพาะลงถุงชำดี ที่มี วัสดุเพาะคือ ดิน : ปุ๋ยคอกเก่า : ขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 2:1:1 โดยในช่วงนี้จะต้องรดน้ำอย่างสม่ำเ สมอวันละ 1-2 ครั้ง เช้าและบ่าย จนต้นกล้าขึ้นใบจริง 3-4 ใบ ค่ อ ย ย้ า ย ลงแปลงปลูก หรือในกระถางปลูก

แต่ถ้าไม่ต้องการเพาะเป็น ต้ น ก ล้ า เมื่อเห็นว่าเมล็ดเริ่มแตกตุ่มราก สามารถนำไปหว่านในแปลงที่เตรียมไว้ได้เช่นกัน ช่วงปลูกที่ดีคือ ตอนเย็นที่มีแสงอาทิตย์อ่อนเพราะจะทำให้ ต้ น กล้ า ตั้งตัวได้เร็วกว่าในช่วงที่มีแสงแดดจ้า

หลังปลูกแล้ว 10-15 วัน ควรใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนแกง ด้วยวิธีโรยห่างโคนต้นประมาณ 1 คืบ พร้อมกลบดินและรดน้ำตาม หมั่นกำจัด วั ช พื ช ให้แปลงสะอาดอยู่เสมอ พอพริกเริ่มโตจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ด้วยการหว่าน 15 วันต่อ 1 ครั้ง หรือหากไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทนได้

การให้น้ำ ควรรดน้ำทุกวัน เพื่อทำให้ต้นพริกแตกกิ่งแขนงดี ต้นหนา ลูกดก ต้นไม่หยุดชะงัก

การเก็บเกี่ยวผลผลิต พริกจะเริ่มออกดอกหลังจากย้ายปลูกแล้ว 60-70 วัน และเก็บเกี่ยว ผ ล ผ ลิ ต ได้เมื่อมีอายุ 90-100 วัน โดยสามารถเก็บได้นานประมาณ 6 เดือน

พริก นับเป็นพืชผักสวนครัวอีกชนิดที่ควรมีและควรปลูกไว้ในบ้าน…

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูล sentangsedtee.com