วิธีปลูกแตงกวาไ ม่ ใ ช้ ดิน ไม่ถึงเดือนเก็บกินได้

โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนนะมาลองปลูกแตงกวาแบบไร้ดินกัน การปลูกแตงกวาโดยใช้ระบบแบบไร้ดินซึ่งปลอดสารพิษ อีกทั้งยังช่วยสามารถลดขั้นตอนยุ่งยากไม่จำเป็นต้องรดน้ำพรวนดินและกำจัดวัชพืชอีกทั้งยังได้ผลดีและลูกโต และเหมาะอย่ายิ่งสำหรับผู้มีพื้นที่น้อยและไม่ค่อยมีเวลาดูแลมากนัก ใช้ระยะเวลาปลูกเพียงแค่ 25 วันก็สามารถนำมาขายได้

การปลูกแตงกวาวิธีนี้เนื่องจากไม่ใช้ดินทำให้ลดวัชพืชและศัตรูพืชไปได้มาก และยังป้องกันโรคที่มักมากกับดินได้ดีอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

– เ มล็ดพันธุ์แตงกวา

– ฟองน้ำ

– แผ่นโ ฟม

– กะละมัง

– ปุ๋ยน้ำ

วิธีการปลูกแตงกวาไร้ดิน

– เริ่มจากนำฟองน้ำไปชุบน้ำให้ชุ่ม แล้วทำเป็นช่องเล็กๆไว้ นำเมล็ดแตงกวาพันธุ์ดีมาปักลงในฟองน้ำโดยนำส่วนแหลมของเมล็ดปักลง

– หลังจากนั้นนำถาดแบนมาใส่ฟองน้ำเพาะเมล็ดไว้แล้วเติมน้ำหล่อเลี้ยงไว้เล็กน้อย นำผ้าเปียก ค ลุ ม ถาดไว้ หมั่นเติมน้ำอย่าให้น้ำแห้ง เมื่อรากเ ริ่มงอกแล้วให้มาตั้งไว้ในที่มีแ สงแดดรำไรประมาณ 10 วัน ก็จึงนำไปปลูกขั้นต่อไป

– หากะละมังหรือถังน้ำ อะไรก็ได้แล้วเติมน้ำใส่ในถัง ตัดแผ่นโฟมให้มีขนาดพอดีกับปากถัง นำถ้วยเพาะมาใส่ต้นกล้าแตงกวา ใส่ลงใน ช่ อ ง ของแผ่นโฟม ถังหนึ่งเพาะประมาณ 3-4 ต้น แล้วนำถังเพาะไปตั้งไว้ในที่แสงแดดส่องถึง และ ค อ ย สังเกตอย่าให้น้ำในถังแห้ง ต้ อ ง หมั่นเติมบ่อยๆ

– เมื่อแตงกวาอายุได้ 10-15 วัน ค่อยใส่ปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนไข่ลงในน้ำบำรุงให้ แ ต ง ก ว า โตเร็วขึ้นและติดดอกเร็วได้ลูกโต เมื่อแตงกวาเริ่มโตจึงค่อยหาไม้มาทำเป็นค้างให้แตงกวาเลื้อย

– การดูแลในช่วงที่ต้นแตงกวาโตให้ทำการ ห มั่ น เล็มใบแถวๆโคนออกเพื่อกระตุ้นให้แมลง ผ ส ม เกสรได้ง่ายขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป 25-30 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลแตงกวาได้เลยค่ะ

แตงกวาที่ปลูกในน้ำแบบไร้ดินจะดูแลรักษาง่ายและเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่น้อยและโตเร็วมากๆอีกด้วย