วิธีปลูกมะระในถังให้ปุ๋ยจากเศษอาหาร ไม่ต้องรดน้ำบ่อย

มะระ เป็นพืชเถามีเถาช่วยพยุงเลื้อยโดยใช้เถายึดลำต้นให้ติดค้าง สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และปลูกขึ้นได้ดีกับดินแทบทุกประเภท  ในดินควรมีความชื้นสูงสม่ำเสมอและควรได้รับแสงแดดเต็มที่
วิธีปลูกมะระให้ลูกดก ไม่ต้องรดน้ำบ่อย ออกลูกดกมีกินตลอดปี ไปดูกันว่าการปลูกมะระให้ลูกดกโดยไม่ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยบ่อยจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ต้นกล้ ามะระ

– ถังสีเ หลือใช้

– ขวดน้ำ พ ล า ส ติก

– ดินสำหรับปลูก

– เศษผักเ ศษอาหาร

– น้ำหมักชีวภาพ

– ไม้สำหรับทำค้าง

วิธีการทำ

– เริ่มจากการเจาะถังสีให้ทั่ว ขวดน้ำพลาสติกก็เช่นกันและตัดก้นขวดพลาสติกออก จากนั้นเทดินลงใส่ในถังสีเล็กน้อยแล้วปักขวดน้ำลงไปตรงกลางถังสี แล้วเติมดินลงไปอีกจนเต็มถังสี แต่ไม่ต้องเติมใส่ขวดพลาสติกตรงกลาง

– นำกล้าต้น มะระลงปลูกใส่รอบๆถังปลูกแล้ว จากนั้นนำเ ศษอาหารเศษผักมาใส่ไว้ในขวด พ ล า ส ติ ก ตรงกลางแล้วเ ติมน้ำหมักชีวภาพลงไปแ ล้วปิดฝาทิ้งไว้

– รดน้ำสะอาดตามให้ชุ่มดีแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่แ สงแดดรำไรจนต้น มะระ อ า ยุ ได้ประมาณ 15 – 20 วัน ให้นำไม้มาปักทำค้างไว้

– เมื่อเวลาผ่านไป 45 – 50 วัน ก็จะมีผลมะระออกมาให้เห็น ในช่วงแรกที่เ ริ่มออกผลสามารถนำถุงกระดาษมาห่อเ พื่อป้องกันศัตรูพืช เ พื่อให้ผลมะระ ส ว ยไร้รอยเจาะ

– ในส่วนของการหมักปุ๋ยด้วยเศษอาหารตรงกลางถังสามารถเติมเศษผักเศษอาหารเรื่อยๆพร้อมใส่น้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยในการย่อยสลายน้ำหมัก ปุ๋ยก็จะค่อยๆไหลซึมออกมาบำรุงต้น มะระที่ปลูกไว้

วิธีการเพาะเมล็ดมะระ

– เตรียม ก ร ะ ถ า ง แล้วใส่ดินสำหรับปลูกลงไปจนเต็ม จากนั้นให้นำตะเกียบมาจิ้มเ ป็นหลุมเล็กๆลึกประมาณ 1 นิ้ว

– นำเมล็ดพันธุ์ดีมา ห ย อ ด ลงหลุมหลุมละ 2 – 3 เมล็ด แล้วกลบดินบางๆ ตามด้วยฟางข้าวหรือเ ศษใบไม้คลุมดินด้านบนไว้รดน้ำตามให้ชุ่ม

– เมื่อเ วลาผ่านไป 5 – 7 วัน ก็จะเริ่มมีใบอ่อนงอกออกมาให้เห็น ให้เลือกต้นที่แข็งแรงที่สุดไว้หลุมละ 1 ต้น แล้วคัดต้นที่อ่อนแอเ ด็ดทิ้งออกไป

– เมื่อเพาะกล้าจนมีใบจริงสัก 3 – 4 ใบก็ให้ขุด ต้ น ก ล้ า ไปแยกปลูกต่อได้เลยค่ะ

การปลูกมะระแบบนี้ต้นมะระได้รับปุ๋ยหมักเต็มที่ ช่ ว ย ให้รากดูซึมอาหารและน้ำได้ดี มะระที่ปลูกด้วยวิธีนี้จะลูกใหญ่ผลสวยโดยไม่ต้องดูแลมาก

ที่มา Postnoname