วิธีปลูกผักในขวดน้ำพลาสติก โดยไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อยๆ

การปลูกผักในขวด ถือเป็น ไอเดีย ที่ยังเป็นที่นิยมสำหรับใครหลายคนอยู่ แม้บางครั้ง อาจดูว่าทำไว้แค่สวยงาม หรือทำได้เฉพาะผักบางชนิด และเอาไว้อวดเฉย ๆแต่หากใครได้ทดลองปลูกจริง จะรู้ว่า มันไม่ได้ต่างจาก การปลูกผักในกระถาง เลยด้วยซ้ำ

และสำหรับวันนี้ จึงขอนำ เทคนิคในการ ปลูกผักในขวด มาบอกกัน ว่าจะปลูกอย่างไร ให้พืชผักงอกงาม และให้ผลผลิต มากกว่าแค่การทำไว้อวด

สวนครัวรั้วกินได้ ก็มีคนให้ความสนใจกันมากอยู่ เพราะช่วงนี้ เศรษฐกิจแย่ หันไปทางไหน อะไร ๆ ก็แพงไปหมด ยิ่งคนเมืองแล้ว เมื่อมีหนทางที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ ยิ่งเป็นทางเลือก ช่วยประหยัดและเพิ่มความสวยงามดูแล้วสบายตา มาดูขั้นตอนในการทำกันเลยดีกว่า

หลักการ

การปลูกผักแบบนี้ จะใช้ ห ลั ก ก า ร ดูดน้ำมันของไส้ตะเกียงในสมัยก่อนเมื่อเราจุดไฟที่ไส้ตะเกียงน้ำมันที่อยู่ในเชือกจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิง เมื่อน้ำมันที่อยู่ด้านบน เ ชื อ ก ถูกใช้ไป น้ำมันด้านล่างก็จะซึมมาแทนที่ทำให้เกิดการติดไฟอย่างต่อเนื่อง

การปลูกผักก็เช่นกัน เราจะใช้เชือกผูกรองเท้าหรือเชือกที่สามารถซึมซับน้ำได้มาเป็นส่วนที่จะทำหน้าที่ดูดน้ำขึ้นมาให้กับต้นผักของเรา โดย เ ชื อ ก นี้จะอยู่ในน้ำครึ่งหนึ่งและในดินอีกครึ่งหนึ่ง เมื่อต้นผักดูดน้ำในดินไปจะทำให้ดินแห้ง แล้วน้ำที่ซึมอยู่ใน เ ชื อ ก ก็จะถูกกระจายออกไปยังดิน ทำให้เกิดการดูดน้ำขึ้นมาอัตโนมัติตามที่ผักต้องการ

อุปกรณ์

– ขวดน้ำ 1.5 ลิตร (ใหญ่กว่านี้ก็ใช้ได้)

– มีดคัตเตอร์, กรรไกร

– เชือกผูกรองเท้า หรือเศษผ้าที่ซับน้ำได้ดี

– ดินปลูกต้นไม้

– ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไส้เดือน)

การออกแบบสวนผักในขวดน้ำ ซึ่งมีหลากหลายวิธีขั้นตอนและวิธีการปลูก

นำขวดน้ำ 1.5 ลิตร ที่เตรียมไว้มาตัดออกเป็นสองท่อน โดยเหลือส่วนด้านบนไว้มากกว่า เจาะรูที่ฝาขวด ขนาดกว้างเท่ากับเชือกที่เรามี

จากนั้นนำเชือกผูกรองเท้าหรือเชือกที่ซับน้ำได้ ใส่ในรูที่เจาะไว้ โดยให้เชือกอยู่ในขวดทั้งด้านบนและล่าง นำขวดที่ตัดออกมาวางซ้อนกัน แล้วเติมน้ำด้านล่าง

และลองเทสดูว่า เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 ชั่วโมง เชือกด้านบนที่ไม่เคยเปียกน้ำมาก่อน จะดูดน้ำด้านล่างขึ้นมา ถ้าเชือกด้านบนเปียกชื้น แปลว่าใช้ได้

นำดินและปุ๋ยอิ น ท รี ย์ หรือมูลไส้เดือนใส่ในขวดด้านบน ในอัตราส่วน ดิน 2 ส่วน มูลไส้เดือน 1 ส่วน โดยมูลไส้เดือนหรือปุ๋ยทุกชนิดต้องใส่เฉพาะ บ ริ เ ว ณ ขอบๆของขวด เหลือพื้นที่ตรงกลางไว้ให้รากพืชได้เจริญลงไป

จัดเชือกให้เชือกคงอยู่ไว้ตรงกลางขวด เพื่อ ก ร ะ จ า ย ความชื้นออกด้านข้าง เตรียมต้นกล้าลงปลูกและรดน้ำ 1 ครั้ง ให้ดินชุ่ม ไม่ต้องรดน้ำอีก เพราะเชือกจะคอยดูดน้ำขึ้นมาที่ละน้อย เราแค่ดูว่าน้ำที่ก้นขวด ด้ า น ล่ า ง ใกล้จะหมดหรือยัง ก็เติมน้ำไว้ โดยสามารถเติมน้ำปุ๋ยเข้าไปได้ด้วย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง