วิธีปลูกทุเรียนให้รอด ออกผลดี ข้อมูลจากผู้มีป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จริง

วิธีการปลูกทุเรียนให้รอด ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะมือใหม่ที่ไม่ประสบการการปลูกหรือดูแลสวนทุเรียนมาก่อน  วันนี้เรามีเคล็ดลับวิธีการปลูกทุเรียนให้มีอัตราการรอดสูงมาฝากกันค่ะ

การปลูกทุเรียน เราจะไม่ทำหลุมปลูก เ ห มื อ น พืชชนิดอื่น เพราะราก ทุเรียนต้องการแสงมาก สังเกตุได้ว่า ถ้าเราเคยไปสวนทุเรียน จะพบว่ารากทุเรียน โผล่ขึ้นมาบนดิน ถ้าปลูกแบบขุดหลุมลึก จะทำให้ต้นไม่รอด อี ก ทั้ ง ยังโตช้าเพราะว่ารากไม่เจอแดด

คุณ วุฒิชัย แจ่มสว่าง เกษตรกรจังหวัด จ.จันทบุรี เจ้าของสวนทุเรียน ผู้ที่อยู่ในวงการ ทุ เ รี ย น มาหลายสิบปี บอกเคล็ดดีๆมาว่า

ไม่ให้ขุดหลุมแล้วจะปลูกยังไง…เขาใช้วิธีพูนดินให้เ ป็นกอง ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 50 ซม. จากนั้นขุดหลุมบนกองดินที่พูนขึ้นมา กว้าง 50 ซม. ลึก 30 ซม. เอาแกลบผสมดิน ในอัตรา 1 : 1 รองข้างล่าง

ขั้นตอนการปลูก

– นำต้นทุเรียนลงปลูกแบบเบามือโดยไม่ให้กระทบกระเทือนราก เพราะจะทำให้โตช้ากว่าปกติ นำดินกลบรอบต้นสูง 5 ซม. แล้วใช้ฟางคลุมรอบๆโ ค น ต้นเล็ก แต่ไม่เเน่นไป เ พราะอาจจะทำให้ เซื้อรา ตามมา– เปิด ส ป ริ ง เกอร์น้ำวันเว้นวัน วันละ 30 นาที ครึ่งเดือนแรก ไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะรากยังน้อยอยู่ ไม่พ ร้ อ ม จะรับปุ๋ยใดๆ

– หลังครึ่งเดือนแรก สังเกตว่ามียอดออกมาหรือไม่ ถ้าไม่มีให้คุ้ยดิน แล้วนำต้นขึ้นมาดูว่ารากเดินหรือเปล่า หากไม่เดินปลายราก จะเป็นสีน้ำตาล ให้ค่อยๆคลี่รากฝอยออกมา แล้วนำไปปลูกใหม่

– แต่ถ้ามียอดใหม่เกิดขึ้น เ ริ่มให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จำนวน 20 เม็ด ห่างโคนต้น 1 คืบ

– ช่วงปีที่ 1-2 เ พิ่มอีกเท่าตัว ให้ทุก 20 วัน เช่นเดิม เข้าสู่ปีที่ 3 ให้เปลี่ยนมาใช้ปุยอินทรีย์ 2 กำมือ ทุก 20 วัน

หลังการเ ก็ บ เ กี่ ย ว ให้กลับไปใช้ปุ๋ยบำรุงต้น 46-0-0 ผ่านไปแล้ว 20 วัน รอติดผล

วิธีปลูกทุเรียนให้รอด ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เรารู้ลักษณะนิสัยของทุเรียน ซึ่งทุเรียนเป็นไม้ผลที่ไม่ชอบที่ชื้นแฉะและความชื้นแฉะนี่เองที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาหลักของชาวสวนทุเรียนเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

เรียบเรียง me-panya