วิธีปลูกกล้วย ก ลั บ หั ว ทำให้กล้วยต้นเตี้ยออกหน่อดก ลูกดกเก็บง่าย

ไอเดียการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ แปลกๆ ที่เราไม่เคยเห็นเราก็เริ่มได้เห็นมากขึ้นทุกวัน อย่างเช่นไอเดียนี้ ซึ่งเป็นการปลูกกล้วยแบบใหม่ “ปลูกกล้วยกลับหัว” ทำให้ต้นกล้วยเ ตี้ยลง ผลใหญ่ และ ออกผลดกมากขึ้น กว่าปกติด้วยหลักการง่ายๆคือ พืชต้อง ดิ้ น ร น เพื่อให้อยู่รอด และ เจริญเติบโตขึ้นมาให้ได้ การปลูกกล้วยกลับหัวเป็นเหมือนการ แ ก ล้ ง ต้นกล้วย โดยให้เ อายอดทิ่มลงดิน และ เอารากชี้ขึ้นฟ้า ก่อนกลบดิน

เมื่อถูกปลูกและเ จริญเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ ( ในสภาพกลับหัว ) ต้นกล้วยต้อง พ ย า ย า ม แทงยอดย้อนขึ้นมา เพื่อโผล่พ้นดินให้เร็วที่สุด

ทำให้ต้นกล้วยเร่งการเ จริญเติบโตในตัวมันเอง และ นอกจากนั้น การ ป ลู ก ก ล้ ว ย แบบกลับหัว (เอาปลายลง) จะได้ต้นกล้วย 3-4 ต้น ได้กล้วย 3-4 เครือ แต่ละเครือจะได้กล้วยถึง 10 หวี วิธีนี้สามารถใช้ได้กับกล้วยทุกชนิด หากสงสัยว่าต้นไม่ตายจะสังเกต “ประมาณ 15 วัน มันจะรีบขึ้นมาอย่างน้อย 3-4 ต้นพร้อมกันเลย พอกล้วยขึ้นมาแล้ว มันจะหาวิธีรอด โดยการแ ตกหน่อเ พิ่ม 2-3 หน่อ จากนั้นให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก รดน้ำตามปกติ”

โดยต้นกล้วยที่ได้จะมี ค ว า ม สู ง ไม่เกิน 1.50 เมตร และจะออกเครือเร็วกว่ากล้วยที่ปลูกด้วยการนำหน่อลงดิน ที่สำคัญขนาดของลูกจะใหญ่ขึ้น

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัวแบบละเอียด

– เลือกหน่อกล้วยจากต้นแม่ที่พ ร้ อ มจะขยายพันธุ์ เลือกหน่อที่ออกห่างจากลำต้นใหญ่เ พื่อให้ได้ส่วนที่เป็นเหง้ากล้วยมากที่สุดเพราะว่าเหง้าเป็นส่วนสำคัญในการ ป ลู ก ห น่ อ ก ล้ ว ย เรียกว่าถ้าได้เหง้ามาครบกล้วยหน่อนั้นยังไงก็จะต้องปลูกขึ้นแน่นอน

– เมื่อได้หน่อกล้วยแล้ว วัดจากโคนต้นขึ้นมาประมาณ 20 เซนติเมตร แล้วตัดเอาส่วนที่เกินทิ้งไป

– จากนั้นขุดหลุดให้ใหญ่และลึกกว่าหน่อกล้วยเล็กน้อยและทำการฝังหน่อกล้วยลงไปในดินแบบที่เอาเหง้าชี้ขึ้นฟ้าและเอาโคนจิ้มลงดิน และกลบดินให้ มิ ด ต้ น หลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มตามทันที

– หลังจากปลูกไปแ ล้วประมาณ 20-25 วัน จะมีหน่อกล้วยงอกขึ้นมาพ้นดิน ทำการใส่ ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ยหมักและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ หน่อกล้วยที่โผล่พ้นดินออกมาจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หน่อที่แ ตกออกมาจะมีมากถึงประมาณ 3-4 หน่อเลยทีเดียว

– เมื่อกล้วยเริ่มโตให้เอาไม้ขนาดเท่าน้ำหัวแม่มือแทงขวางเข้ากลางลำต้นเพื่อให้เป็นการบังคับให้ต้นกล้วยไม่สูงและบังคับให้ต้นกล้วยออกลูกข้างต้น ซึ่งนี่เป็นวิธีบังคับให้ ผ ล ก ล้ ว ย ออกกลางต้น

– เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือน กล้วยก็จะออกผลให้เก็บเกี่ยว ซึ่งเร็วกว่า ก ล้ ว ย ทั่วไปที่ต้องใช้เวลาถึง 8 เดือนเลยทีเดียว ผลผลิตที่ออกมาก็จะได้มากกว่าการปลูกแบบธรรมดาด้วย ถ้าเครือกล้วยมีขนาดใหญ่ก็ควรที่จะหาไม้ค้ำยันให้ ต้ น ก ล้ ว ย ด้วยเช่นกัน

ข้อดีในการปลูกกล้วยกลับหัวหรือการปลูกพืชตีกลับ

– ต้นกล้วยจะเตี้ยกว่าต้นกล้วยธรรมดาทั่วไปซึ่งมีผลดีทำให้กล้วยไม่ต้านลมมาก ต้ น ก ล้ ว ย จะไม่หักล้มง่าย

– แตกหน่อได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำหน่อไป ข ย า ยพันธุ์ต่อได้มากขึ้น

– ออกผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม และ เก็บเ กี่ยวง่ายขึ้น เพราะ ต้นเ ตี้ยลง

– ลูกกล้วยที่ออกมาจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิม

จะเห็นได้ว่า การปลูกกล้วยแบบใหม่ทำให้ ก ล้ ว ย ที่ปลูกอาศัยอาหารจากยอดของตัวเองตามธรรมชาติ การปลูกกล้วยกลับหัว ด้วยวิธีนี้จะทำให้กล้วย ต้ น เ ตี้ ย กว่าเดิม มีจำนวนหน่อแตกออกมามากขึ้น หากใครกำลังจะเริ่มปลูกกล้วยลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูได้นะ

ขอบคุณที่มา news-amazing