วิธีทำ “กากน้ำตาล” ไว้ใช้เอง ทำง่ ายและประหยัด

สำหรับวันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งทุกๆท่านค่ะ เมื่อพูดถึงกากน้ำตาลแล้ว ผู้ทำเกษตรทุกท่านคงจะรู้จักกันดี เพsาะมีการนำไปใช้ในการทำเกษตรหลายๆอย่าง

กากน้ำตาล ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเกษตร เพราะมีปsะโยชน์มากมายทั้งด้านการเจริญเติบโตของพืชและเสริมสร้างsะบบ การย่อย ส ลายให้มีปsะสิทธิภาพ

เนื่องจากเป็นอาหารให้ จุลินทรีย์ได้เป็uอย่างดีครับ วันนี้เรามาดูขั้นตอนการทำ ซึ่งวิธีการนี้ส ามารถทำได้ง่าย คุณภาwดีมาก ต้นทุนมีแค่ซื้อน้ำตาลทร ายแดงเท่านั้น

ขั้นตอนการทำ


– เตรียมน้ำตาลทsายแดงไม่ฟอกสี 1 กก. และน้ำ 5 ลิตร


– นำน้ำตาลทsายแดง ค รึ่ ง กิโลกรัมลงใส่ในกระทะที่ตั้งไฟ แล้วเคี่ยวน้ำตาลด้วยไฟปานกลาง


– เคี่ยวไปเรื่อยๆ ควรเติมน้ำเล็กน้อยขณ ะ เ คี่ ย ว เพื่อไม่ให้น้ำตาลติดกระทะ


– หลังจากที่เคี่ยวจนได้เป็นน้ำตาลสีน้ำตาลเข้ม

– จากนั้นนำน้ำตาลเคี่ยวเทลงในน้ำที่ เ ต รี ย มไว้ ทำการกวนจนละลายให้เข้ากัน


– นำน้ำตาล ท ร า ย แดงที่เหลือเทลงไปแล้วกวนให้เข้ากันอีกรอบ

– กากน้ำตาลที่ได้ควร ป ล่ อ ย ให้เย็นก่อนจะกรอกใส่ขวด แค่นี้เราก็จะได้กากน้ำตาลที่มีคุณภาพสูงกว่าท้องตลาดแล้ว

ประโยชน์ของกากน้ำตาล

– นำไปใช้เป็นส่วน ผ ส ม ในการทำปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยหมักต่างๆ

– เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของจุลินทรีย์

– ช่วยให้น้ำหมักไม่มีกลิ่นเ ห ม็ น และเน่าเสียได้ง่าย

– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ห มั ก ให้ดีและเร็วยิ่งขึ้น

– ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางธาตุอาหาร

เห็นไหมคะว่ากากน้ำตาลทำได้ง่ายไม่ยากเลย อีกซ้ำเรายังทำเองลดต้นทุน และได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าท้อง ต ล า ด อีกด้วย ลองนำไปใช้กันดูนะคะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา eadykids.info