วิธีจัด ต า ร า ง ปลูกผักตามฤดูกาล มีผักไว้กินไว้ขายตลอดทั้งปี

สำหรับการปลูกผักสวนครัว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกตามฤดูกาล ซึ่งพืชผักแต่ละชนิดเติบโตได้ดีในแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน วันนี้จึงมี ปฏิทินปลูกผัก มาฝากค่ะ ใครที่ชอบปลูกผักสวนครัววต้องรู้ไว้

วิธีนี้หมดปัญหา ปลูกผักไม่โต โตช้า ผลผลิตไม่ดี ซึ่งปฏิทินปลูกผักจะช่วยให้พืชออกผลผลิตงอกงาม เกษตรกรมือใหม่ที่อยากปลูกพืชผักได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ดู ว่าฤดูไหน สภาพอากาศแบบไหน ควรปลูกอะไรดี

ผู้เริ่มต้นปลูกผัก ผู้ปลูกควรเลือกปลูกผักที่ตนเอง และครอบครัว ชอบรับประทาน ผักที่รับประทานประจำในชีวิตประจำวัน เช่น กะเพรา โหระพา ตะไคร้ มะนาว มะกรูด พริก หอมแบ่ง กระเทียม ผักชี เป็นต้น ซึ่งผักพวกนี้ปลูกในกระถาง รอบบ้านได้ ถ้าปลูกผักให้กิน และขายได้ทั้งปีนั้น

สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงคือ การปลูกผักตามฤดูกาล ซึ่งมีสภาพอากาศที่เหมาะกับผักแต่ละชนิดจะทำให้ผักเติบโตได้ดี สวยงาม ไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต แต่ละฤดู สามารถเลือกชนิดของผักที่เติบโตได้ดีตามแต่ละช่วงเดือน ดังนี้

ฤดูร้อน

เป็uฤดูที่พืชผักอาจจะไม่งามนัก เ พราะด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว การปลูกผักในช่วงนี้จึงควรให้ความสำคัญกับการรดน้ำเป็uพิเ ศษ และสามารถเลือกชนิดผักได้ตามที่ เ ห ม า ะ จะรับประทานในฤดูนี้ คือ ผักที่มีฤทธิ์เย็น ซึ่งจะแก้อาการร้อuในของร่ างกายคนเราได้ด้วย เช่น แตงกวา บวบฟ้า ผักกาดขาว ผักกาดฮ่องเต้ และผักเ ลื้อยทั่วไป

ฤดูฝน

สภาวะความชื้นสูง บ วกกับน้ำฝนธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ ทำให้ผักบางชนิดเกิดอาการเน่าได้ง่าย ผักในฤดูนี้จึงมีราคาค่อนข้างสูงและช้ำง่าย แต่ผักพื้uบ้าน ส่ว น ใ ห ญ่ ก็จะงามพร้อมให้เ ก็บรับประทาuในช่วงนี้เช่นกัน ได้แก่ ผักปลัง ดอกขจร ตำลึง ผักกูด โสน คะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือ พืชตระกูลข่า

ฤดูหนาว

ผักในฤดูนี้ ถือว่าเป็uเวลานาทีทองของผักสลัด กะหล่ำ ผักกาด ผักคอส กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และพักรับประทาuหัวปลูกได้ดีช่วงนี้อย่ างเช่น แครอท นอกจากนี้ ผั ก พื้ น บ้ า น และพืชผักทั่วไปห ล ายชนิดก็ให้ผลดีในช่วงหน้าหuาว เช่น ดอกแค สะเดา กุยช่าย หอมแบ่ง ผักชี ขึ้นฉ่าย เป็uต้น

ที่มา แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่ Credit : หน่วยจัดการโครงการสร้างเสริม สุขภาพ ขนาดเล็ก ( node ) จ.เลย