วิธีง่ายๆ ขยายพันธุ์ ม ะ ก รู ด ในขวดพลาสติก

ในการขยายพั น ธุ์ พืช สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือการปักชำ แต่วันนี้เราไม่ได้มาบอกวิธีการปักชำแบบทั่วไป แต่เป็นการปักชำแบบ ค ว บ แ น่ น โดยการใช้ขวดพลาสติกเป็นตัวช่วย จะทำอย่างไรไปดูกัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ขวดพลาสติกเหลือใช้

– กิ่งมะกรูด

– ผงน้ำยาเร่งราก

– ดินสำหรับปลูก

– เทป ,กรรไกรตัดกิ่ง, ตะเกียบ

ขั้มตอนในการทำ

ให้เลือกกิ่งมะกรูดที่สมบูรณ์ ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป แล้วนำมาตัดให้มีความยาวพอประมาณ จัดการกิ่งมะกรูดต่อ ให้ริดใบออกจากกิ่งบางส่วน ให้เหลือใบไว้ 3-4 ใบบนกิ่ง

จากนั้นมาเตรียมในส่วนของขวดพลาสติก ให้นำข ว ด มาตัดออกครึ่งหนึ่ง โดยที่เหลือส่วนที่ติดกันไว้ ไม่ให้แยกออกจากกันหมด นำดินปลูกมาใส่ขวดพลาสติกที่ตัดเตรียมไว้ กดดินลงไปให้แน่น แล้วพรมน้ำให้ ดิ น ชุ่ ม เล็กน้อย

นำกิ่งพันธุ์มะกรูดที่เตรียมไว้มาจุ่มในผงน้ำยาเร่งรากเล็กน้อย เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มระยะเวลาในการเร่งรากให้เร็วขึ้น

นำตะเกียบไปปักลงดิน ให้เป็นรู แล้วค่อยนำกิ่งมะกรูดที่จุ่มผงน้ำยา เร่งงรากแล้ว ปักลงไปอย่างเ บ า มื อ แล้วกดดินให้กิ่งติดดินแน่น

ปิดฝาข ว ด พลาสติกที่ปักกิ่งลงเรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ใช้เทปใสพันรอบขวด โดยเฉพาะ บ ริ เ ว ณ ตรงกลางขวดที่ตัดออกให้แน่น อย่าให้อากาศเข้าไปได้

นำข ว ด ไปตั้งไว้ในกล่องที่มีฝาปิด แล้วนำไปวางไว้ในที่ร่ม ไม่ให้แสงแดดส่องถึง ใช้เวลา 1-2 เดือน จะเ ริ่ ม เ ห็ น ร ากงอกออกมาขนเต็มขวดพลาสติก จากนั้นก็นำลงปลูกในกระถางได้เลย

วิธีการปักชำแบบควบแ น่นแบบนี้ เป็นวิธีที่ใช้ได้ ผ ล ดี มาก และเป็นที่นิยมในการนำมาทำการปักชำ เ พ ร า ะสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ใครที่กำลังมองหาวิธีขยายพันธุ์ ก็ลองใช้วิธีนี้กันดู รับรองว่าได้ผลดีแน่นอน สามารถใช้กับการปักชำ ม ะ น า ว ก็ได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ยูทูปชาแนลช่อง Tawanchaay Farm Japan