วิธีง่ายๆแต่ได้ผลดี แค่ขยำใบใส่ขวด แล้วแขวนไว้ ล่อแมลงศัตรูพืช

วันนี้เรามีทางเลือกน่าสนใจในการไล่แมลงหรือกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมีมาฝาก โดยการใช้ พื ช ส มุ น ไ พ ร ซึ่งหาได้ง่าย ราคาถูก หลายท่านก็อาจปลูกไว้ติดบ้านอยู่แล้ว

แมลงวันทอง ถือเป็นศัตรูพืชตัวสำคัญของชาวสวนผลไม้ ก ลิ่ น ของผลไม้เมื่อสุกได้ทีแล้วมักจะล่อแมลงวั น ท อ ง เข้าเจาะและวางไข่ไว้ภายในเ มื่อเกิดหนอน ทำให้ เ จ า ะ ทำลายในผลไม้จนทำให้เน่าในที่สุด และสามารถแพร่ระบาดไปตามผล ไ ม้ ผ ล อื่นๆได้อย่างง่ายดาย

เป็นวิธีภูมิปัญชาวบ้านที่สามารถล่อแมลงวันทองให้มาติดกับล่อเจ้าตัวกวนใจออกจากสวนได้ง่ายๆไม่ต้อง เ สี ย เ งิ น สักบาทเดียว ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆที่ไม่ต้องเสาะหา วั ต ถุ ดิ บ มากมายนัก แต่ใช้ได้ผลดีสำหรับผู้ต้องการทำส า ร ไล่แมลงใช้ได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– ใบกระเพรา

– ขวดพลาสติก

– สำลี

– เชือก

– แอลกอฮอล์ขั้นตอนการทำ

– นำขวดที่เตรียมไว้มากรีดเป็นรูปตัววีที่ขวดสองฝั่งเพื่อเป็นช่ อ ง ให้แมลงวันทองเข้าไปในข ว ด ได้ และเจาะรูเล็กๆรอบขวดเพื่อกระจายกลิ่นในขวดเ พื่ อ ล่อแมลงโดยรอบ

– ขั้นตอนต่อมา ขยี้ใบกะเพราแช่ในแอลกอฮอล์ไว้ 1 คืน แล้วคั้นเอาน้ำมาใช้ โดยนำสำลีมาจุ่มให้ชุ่ ม แล้วนำเชือกมาผูกร้อยไว้ในขวดให้ลอยสูงจากก้นขวดเล็กน้อย– ส่วนกากใบกระเพราที่ เ ห ลื อ ให้ใส่ที่ก้นขวด นำขวดไปห้อยแขวนไว้ตามต้นไม้ต่างๆที่มักเ จ อ ทอง เมื่อเวลาผ่านไปก็จะสามารถล่อเข้ามาเต็มขวดแล้วค่ะ

วิธีการตัดวงจรไม่ให้วางไข่

ตำข่ า แ ก่ และใบกะเพรา 1 กิโลกรัมให้ละเอียด แล้วนำมาแช่น้ำสะอาด 20 ลิตร เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วกรอง เอาแต่น้ำนำไปฉีดพ่นต้uไม้และผลไม้ต่างๆเพื่อกันแมลงวัuทองและ ศั ต รู พื ช อื่นๆมาวางไข่ได้ค่ะทำไมใบกะเพราถึงล่อแมลงวันทองได้

กะเพรามีกลิ่นฉุนเ ฉพาะตัว เ มื่อนำมาขยี้ให้ เ กิ ด ก ลิ่ น และน้ำมันออกมาสามารถนำมาใช้เป็นฟิโรโมนล่อแมลงวันทองให้มาติดกับได้
เป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกคนและ ไ ด้ ผ ล ดี และที่สำคัญไม่ต้องเสียเงินค่ะ