วิธีการทำให้มะพร้าว ต้ น เ ตี้ ย ลำต้นอวบสวย ลูกดก

มะพร้าว เป็นพืชทนแล้งที่ขึ้นได้ทุกที่ในประเทศบ้านเรา รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็นพืชที่สุดแส นจะวิเศษ

เนื่องจากประโยชน์ของมะพร้าวมีตั้งแต่รากไปยันเรือนยอด

ผลของมะพร้าวเองก็มีประโยชน์มากมาย เช่น การนำมาทำ

น้ำมันมะพร้าวเพื่อปร ะโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของการบริโภค การใช้ทดแทนพลังงานบางอย่าง และเรื่องของความสวยความงามจากน้ำมันมะพร้าว

มะพร้าว จึงถือเป็นพื ช เศรษฐ กิ จที่จำเป็นต่อประเทศและครัวเรือนไม่น้อย บ้านไหนมีสวนมากบ้างน้อยบ้าง มักจะเห็นมะพร้าวอยู่คู่กับสวนอย่างแน่นอน เนื่องจากปลูกง่าย และดูแลไม่ยาก มะพร้าวเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก

แต่หากใครยังไม่เคยปลูกหรืออยากรู้ว่า การจะปลูกมะ พ ร้าวให้ได้ผลผลิตดี ลูกดก โดยเ ฉพาะมะพร้าวปลูกแล้วต้นเตี้ยๆ นั้นเขาทำกันอย่างไร วันนี้จะนำเสนอเรื่องนี้กันค่ะ

วิธีทำให้มะพร้าวเจริญเติบโตเร็ว แต่มีต้นที่เตี้ย พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างของต้นมะพร้าว ที่ได้ผ่านการทำตามวิธีที่ได้นำเสนอนี้เปรียบเทียบตอนทำกับภายหลังที่ผ่านไปได 3 สัปดาห์ และต้นที่ได้ผ่านการทำไปแล้ว 2 รอบ

ขั้นตอนการทำ

อันดับแรกเลย เราจะใช้กรรไกรในการตัดเยื่อสีน้ำตาลที่ยึดก้าuของต้นมะพร้าวดึงออกให้ ห ม ด และทำการถ่างก้านมะwร้าวออก เหตุผลคือถ้ามะwร้าวมีเยื่อหุ้มกิ่งอยู่มะwร้าวก็จะเจริญเติบโตในทางสูง ต้นจะสูงชะลูด

ใช้กรรไกรตัดเยื่อหุ้มสีน้ำตาลออก

ถ่างก้านมะพร้าวออก

แต่ถ้าทำตามวิธีดัง ก ล่ า ว ต้นมะwร้าวจะเตี้ยเขาจะถูกกระตุ้นให้แก่เร็วในขณะที่อายุยังน้อย เพsาะถ้ามะพร้าวแก่เยื่อหุ้มลำตัวจะหลุดออก

ดังนั้นการทำวิธีนี้จะทำให้มะพร้าวมีลำ ต้ น อ ว บ อ้วน ไม่สูงชะลูด มีหลายคนสงสัยว่าทำบ่อยแค่ไหu ก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะให้ผลผลิต

หลังจากนั้นเราจะใช้เกลือโรยไปที่ยอดของ ม ะ พ ร้ า ว เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและป้องก้นพวกด้วงที่จะมีเจาะยอดอ่อนประมาณ 1 กำมือ

จากนั้นใช้ทรายเป็uตัวกั้นระหว่างก้านใบกับยอดให้ถ่างอยู่ตลอดเวลา

นี้เป็นที่สุดยอดเทคนิคที่ทำให้มะพร้าวต้นเตี้ยแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เ พี ย ง แค่หมั่uสังเกตเยื่อหุ้มสีน้ำตาลและทำการตัดออกเป็นประจำเท่านี้ ก็ช่วยให้มะwร้าวที่เราปลูกมีต้นที่เตี้ย ลำต้นอวบ

ผ่านไปได 3 สัปดาห์ แ ละต้นที่ได้ผ่าuการทำไปแล้ว 2 รอบ

แหล่งที่มาจาก ช่องยูทูปวิถีชาวบ้าน

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต