ลองเอาไปทำดู ปลูกกระเทียมในขวดใช้พื้นที่น้อย ไม่ใช้ดิน ไม่ต้องรดน้ำ

การปลูกผักสวนครัวที่บ้านเอาไว้กินเองนั้น นอกจากจะทำให้เราประหยัดเงินแล้ว ยังควบคุมให้ ป ล อ ด ภั ย จากสารเคมีต่างๆได้อีกด้วย แต่ส่วนมากแล้วเรามักจะหลีกเลี่ยงการปลูกเองเพราะพื้นที่ในบ้านมีน้อย ไม่เพียงพอสำหรับการปลูกพืชผักต่างๆ จึงยากแก่การปลูกเอง ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการปลูก ก ร ะ เ ที ย ม ที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ด้วยการปลูกในขวดพลาสติก จะทำอย่างไรไปดูวิธีทำกันเลย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– กระเทียม (เลือกหัวกระเ ทียมที่สมบูรณ์)

– ปุ๋ยน้ำปลอดสาร

– น้ำสะอาด

– ขวดพ ล า สติกเหลือใช้

ขั้นตอนในการปลูกกระเทียมบนขวดน้ำ

– ให้คั ดหัวกระเทียมที่สมบูรณ์ แล้วนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ 2 วัน โดยให้จมลงไปทั้งหัว จะสั ง เ ก ต เห็นรากเริ่มงอกออกมา– จากนั้นให้นำปุ๋ยผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำหนึ่งขวด แล้วนำปุ๋ยน้ำที่ผ ส ม เรียบร้อยแล้ว ไปกรอกใส่ข วดจนเกือบเต็ม

– ให้นำหัวกระ เ ที ย ม ที่แช่น้ำไว้แล้ว มาตัดกลีบออกเล็กน้อย แล้วนำไปวางไว้บนปากขวด โดยให้ส่วนที่ ตั ด ก ลี บ ออก แช่ลงไปในน้ำ เพื่อให้รากดูดน้ำและอาหารที่อยู่ในขวดได้ง่ายขึ้น

– เสร็จแล้วก็ให้นำขวดที่ปลูกระเทียมไปวางไว้ในที่มีแสงแดดส่องถึงได้ตลอดทั้งวัน เพื่อให้ได้รับแ ส ง แ ด ด จะทำให้โตได้เร็วขึ้น

การปลูก ก ร ะ เ ที ย ม ด้วยวิธีนี้ สะดวกมาก เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลต้นไม้อย่างใกล้ชิด เ พ ร า ะ เราไม่ต้องคอยรดน้ำให้เลย แค่คอยดูน้ำในขวด ถ้าเริ่มลดลง ร า กแช่ไม่ถึง ก็ค่อยเติมน้ำใส่เพิ่ม เพียงเท่านี้เราก็จะมีกระเทียมเก็บไว้รับประทานเองที่บ้านแล้ว

ประโยชน์ของกระเทียม

1. สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น กระเทียมสกัดผงสาร สกัดน้ำมันกระเทียม
กระเทียมดอง กระเทียมเสริมอาหาร

2. ใช้สำหรับปรุงรสอาหารต่างๆเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ผัด แกง ทอด น้ำพริก และอีกสารพัดอย่าง

3. มีสรรพคุณทาง ย า หลายอย่าง เช่น บำรุงผิวหนังให้มีสุขภาพดี แก้ปัญหาผมบาง ปรับสมดุลในร่างกาย เสริมสร้าง

4. เป็นเครื่องสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด