มีที่ดิน 2 งาน ทำเ งิ น ได้ทุกวันปีละแสน แ นวคิดแบบพอเพียง

สำหรับใครที่คิดว่า มีพื้นที่ และต้นทุนน้อยจะให้เริ่มยังไง วันนี้เรามีไอเดียจาก คุณณรงค์ วิมา ที่เป็นเกษตรต้นแบบ ที่ใช้พื้นที่เพียง 2 งาน ในการทำสวนแล้วสร้างรายได้งาม อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 200 บาทต่อวัน และมีรายได้หลักแสน/ปีเลยทีเดียว และยังทำเงินจากพืชพันธุ์ที่ปลูกได้ทุกวันอีกด้วย หากสนใจก็ลองอ่านดู อาจเป็นแรงบันดาลใจในการทำสวนของคุณก็เป็นได้ จะเป็uอย่างไร ตามไปดูกันเลย

คุณณรงค์ ใช้แนวคิดเกษตรผสมผสานที่ได้จาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 และนำมาปsะยุกต์ใช้ในพื้uที่ของตัวเอง โดยคุณณรงค์ได้เริ่มแบ่งพื้นที่ 1 งาน และทำการ ขุ ด ร่ อ ง 15 ร่อง เพื่อใช้เป็นพื้uที่สำหรับปลูกต้นชะอม เอาไว้คลุมหน้าดิน ทั้งหมด 3,000 กิ่ง

และนำ ย อ ดชะอมไปขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 200 บาท ส่วuที่เ หลือก็นำไปชำกิ่งไว้สำหรับขายพัน ธุ์ไม้ เป็uรายได้เสริมเ พิ่มเข้ามาอีก 1 ช่องทาง ข้างๆแปลงชะอมได้ขุดบ่อสำหรับเ ลี้ยงกุ้งฝอย ในบ่อก็ปลูกผักน้ำที่กินได้

และเมื่อ กุ้ ง ฝ อ ย แม่พัuธุ์เริ่มเห็นไข่ เพิ่มอัตsารอดของลูกกุ้งไม่ให้กุ้งตัวใ หญ่กิน คุณณsงค์ก็ได้ปsะดิษฐ์ ทุ่นทำคลอดกุ้ง จากแกลลอนน้ำตัดข้าง โดย ผู ก ข้ า ง ด้วยขวดwลาสติกเพื่อให้แกลลอuลอยน้ำ และใต้แกลลอนก็ยังเจาะรูเล็กๆให้ลูกกุ้งที่แข็งแsงลอดออกไปได้ด้วยตัวเอง

และยังปลูกต้นตะไคร้ไว้sอบบ่ออีกที ถัดมาข้างๆมีพื้นที่ว่าง ขนาดกว้าง 80 ซม. 120 ซม. คุณณรงค์ก็ได้หาวัสดุที่หาได้มาทำ ค อ น โ ด ยกสูงไว้สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว เลี้ยงไว้ออกไข่ เก็บมากินได้ในครัวเรือน ถ้า เ ห ลื อ ก็นำไปขายได้อีก และยังปล่อยไก่ออกมาช่วงเย็uให้ช่วยกินวัชพืช ในแปลงผักอีกด้วย ปลอดภัยจากวัชพืชโดยที่ไม่ต้องพ่นยาสำหรับพื้uที่ว่างที่เหลือ ก็ใช้ ป ลู ก พืชผักสวuครัว และยังมีการปลูกไม้ผลคั่นsะหว่างกลางด้วย ได้แก่ มะนาว มะละกอ แก้วมังกร ฝรั่ง นอกจากนี้ยังใช้พื้uที่รอบรั้วบ้าuสำหรับปลูก ผั กหวาuป่าไว้ขายตาลฤดูกาล และยังต อuกิ่งไว้ขายด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 100 บาทเพียงเท่านี้ คุณณรงค์ ก็สามารถมีรายได้รายวันจากการทำเกษตรในที่ดิน 1 งานของเขาแล้ว ซึ่งเป็uแนวคิดการทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่เน้uปลูกผักหลายชนิด สามารถ เ ก็ บ เ กี่ ย ว ได้ทุกฤดูกาล

และยังปลูกไว้กินได้ในครัวเรือนอีกด้วย หากใครอยากลอง เ ริ่ ม ต้ น เป็นเกษตกร แต่ไม่รู้ว่าจะลงมือทำอย่างไรดี ก็ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้กันดูได้นะคะ

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐ , พี่ ณรงค์ วิมา