ผักบุ้งโอ่ง ปลูกง่ายโตไวลำต้นอวบสวย ประหยัดพื้นที่ สร้างรายได้งาม

สมัยนี้หากรู้จักการพลิกแพลง และมีความคิดสร้างสรรค์ก็อาจนำรายได้เข้าสู่กระเป๋าคุณได้ไม่ยาก เช่นวิธีเกษตรในปัจจุบันกับพื้นที่ทางเกษตรที่นับวันเริ่มลดลงตามความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมที่เข้ามา สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย วิธีการปลูกผักในโอ่งสร้างรายได้ก็เป็นอีกหนทางเลือกหนึ่ง ที่จะนำมาซึ่งรายได้เข้ากระเป๋าคุณได้ไม่ยาก

วันนี้เราขอนำวิธีการปลูกผักบุ้งในโอ่งมาฝาก ซึ่งข้อดีของการปลูกผักบุ้งด้วยวิธีนี้ คือ ประหยัดพื้นที่ ผักบุ้งที่ได้มีความยาว ตั้งตรง ลำต้นอวบ โต ที่สำคัญปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– ดินปลูก สำหรับปลูกผักทั่วไป

– โอ่ง ขนาดใดก็ได้ (โดยที่ไม่ต้องเจาะก้นโอ่ง) หรือจะใช้โอ่งเก่าที่รั่ว ร้าว แตก

– กระสอบเก่า หรือตาข่าย ไว้สำหรับคลุมปากโอ่ง

– ตะกร้า (ให้มีขนาดที่เล็กกว่าก้นโอ่งเล็กน้อย)ขั้นตอนในการปลูก

– นำดินปลูกใส่ตะกร้า แล้วใส่ลงไปในก้นโอ่ง โดยที่ให้ดินมีความสูงจากก้นโอ่ง 3-5 นิ้ว เพราะเราไม่ได้เจาะก้นโอ่งระบายน้ำ จึงต้องให้ระดับดินสูง ป้องกันดินกับน้ำผสมกันจนต้นผักบุ้งล้ม

– เมื่อใส่ดินเรียบร้อยแล้ว  ใช้เมล็ดผักบุ้งแก้วหยอดลงไปในดิน แต่ไม่ควรแน่นจนเกินไป รดน้ำพอชุ่ม ที่ใช้เมล็ดผักบุ้งแก้ว เพราะเหมาะสม โตเร็ว

– จากนั้นรดน้ำให้ดินชุ่ม แต่ไม่ต้องถึงกับแฉะ เมื่อผักบุ้งแทงยอดอ่อน แล้วค่อยเริ่มใช้กระสอบเก่าหรือตาข่ายปิดบังแสง แต่ยังให้อากาศสามารถเข้าได้อยู่

– ปล่อยทิ้งไว้อีกสักระยะ จนยอด ผั ก บุ้ ง สูงเกือบถึงปากโอ่ง จึงสามารถ ตั ดยอดไปรับประทานได้

คำแนะนำ : หากใครไม่มีเมล็ด สามารถใช้กิ่งปักชำได้ แต่ต้องรดน้ำให้ดินปลูกแฉะ หรือน้ำท่วมดินเล็กน้อย แล้ว ค่ อ ย เ ริ่ ม ปักชำ

วิธีการเก็บเกี่ยว : ให้ตัดลำต้นผักบุ้งให้ต่ำเกือบติดโคน จะทำให้ผักบุ้งแตกยอดใหม่อย่าง ต่ อ เ นื่ อ ง และยังได้ลำต้นที่เป็นยอดที่ยาว ไม่แข็งเหมือนกับการปลูกในแปลงทั่วไป

ข้อดีของการปลูกผักบุ้งโอ่ง

– มีการแตกยอดอยู่เรื่อยๆ หากยังได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

– ได้ผักบุ้งที่มีลำต้นยอดสูงและอวบอิ่ม ยอดยาวแต่ไม่แข็ง แต่ใบน้อยและเล็ก

– เหมาะกับคนที่ชอบรับประทาน ย อ ด ผั ก บุ้ ง มากกว่ารับประทานใบ

– มีอายุเก็บเกี่ยวนาน สามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปี

– ดูแลง่ายโตไว

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณแหล่งที่มา : ศูนย์รวมความรู้เกษตร