ปักชำขนุนด้วยก้านใบ ให้ ติ ด ร า ก เยอะ นำไปปลูกต่อได้เ ลย

หากต้องการจะขยายพันธุ์ ต้ น ข นุ น เรามักจะเห็นการทาบกิ่ง ตอนกิ่ง ปักชำ เป็นส่วนมาก แต่ครั้งนี้เรามี วิ ธี ที่ง่ายกว่านั้นในการ ข ย า ย พันธุ์ ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันง่ายจริง ๆ เป็นการใช้ก้านใบมาชำแทน เหมาะจะทำให้ได้จำนวนเยอะ ๆ กับคนที่ต้องการ ข ย า ย ต้นพันธุ์ขนุน และมีขั้นตอนในการทำไม่ยากอีกด้วย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

– ก้ า นใบขนุน

– ดินร่ วน

– ปุ๋ยคอก

– หอมแ ดง

– กะละมัง

ขั้นตอนการชำ

– นำก้านใบขนุนที่โตเต็มและสมบูรณ์ แล้วตัดใบเหลือติดก้านมาเล็กน้อย จากนั้นปักก้านขนุนลงในหอมแดงอย่างเบามือ ซึ่งหอมแดงนี่เองจะช่วยทำให้แตกรากออกมาเร็ว ทำให้โตได้และไม่เป็นโรค ให้เสียบทิ้งไว้ก่อนสัก 15 นาที

– เมื่อครบเวลาก็ดึงออกมาจากหอมแดง แล้วยค่อยนำไปปักชำในกระถางที่มีดินปลูกที่เตรียมไว้ กลบดินบาง ๆ โดยดินเพาะชำนั้นควรใช้ดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอก เพื่อให้รากออกมาแล้วเดินหาอาหารได้ดี

– ปลูกแล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม นำกะละมังใหญ่กว่ากระถางปลูก ไปคลอบไว้ คล้ายทำการควบแน่น

– หมั่นสังเกตดูอย่าให้ดินแห้ง เพราะจะทำให้รากจะไม่ออกมา คอยรดน้ำทุกวัน รดเสร็จค่อยคลุมไว้เช่นเดิม

– พอเวลาผ่านไปสัก 70 วัน รากจะเริ่มเดินออกมาเยอะแล้ว พร้อมมียอดอ่อนแตกออกมาเพียบ เราก็ค่อยย้ายไปปลูกได้เลย

แต่ก่อนจะปลูกก็ดูก่อนว่ารากเยอะพอหรือยัง รากมีความแ ข็งแรงดีไหม ถ้าเยอะแล้วก็ปลูกได้จะทำให้ อั ต ร า การรอดมีสูงขึ้น เราก็จะได้ ต้ น พั น ธุ์ ขนุนมาแบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องทำการตอนเลย เหมาะกับคนที่อยากจะทำปริมาณต้นพันธุ์ขนุนไว้ขายหรือปลูก หากสนใจก็ลองทำตามกันได้เลย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา kasetchaoban