ปลูกไว้สักต้น เล็บครุฑลังกา ใช้แทนกล่องโฟม อาหารน่ากิน

ปัญหาขยะในปัจจุบันเริ่มมีผลกระทบกับใครหลายๆคนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกอากาศที่ไม่ดีน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลอง ยิ่งคนเยอะการจัดการ ปั ญ ห า ขยะก็ยิ่งทำได้ยากหลายคนเริ่มตระหนักถึงปัญหานี้จึงมีแนวคิดลดการใช้ขยะมากขึ้น

โดยการหาผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทดแทน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งส่วนมากจะใช้ ก ล่ อ ง โ ฟ ม กันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีราคาถูกและใช้ได้ดีแต่ก็แน่นอนว่าย่อยสลายได้ยากเช่นกัน

วันนี้จึงขอนำเสนออีกหนึ่งทางเลือก ล ด ข ย ะ คือใบจากต้นครุฑลังกาซึ่งมีลักษณะโค้งมนกลมเหมือนชามจากธรรมชาติเลยทีเดียว

ประโยชน์เล็บครุฑ

– เล็บครุฑมีลักษณะใบแปลก มีลายประ ขอบใบหยักคล้ายกรงเล็บ ทรงพุ่มหนาและเตี้ย จึงนิยมปลูกเป็นไม้ ป ร ะ ดั บ ต้น และประดับใบ โดยส่วนมากจะนิยมปลูกในกระถางประดับตามหน้าบ้านหรือในอาคาร

– ยอดอ่อน และใบอ่อนมี ก ลิ่ น หอม สามารถนำมาทอดเป็นผักหรือใช้รับประทานเป็นเครื่องเคียง

– ใบเล็บครุฑมีน้ำมันหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอม สามารถนำสกัดสำหรับใช้เป็นส่วน ผ ส ม ของน้ำหอม หรือนำมันสำหรับประโยชน์ในด้านความสวยความงาม

– ใบนำมาขยำ และใช้ทาเนื้อสั ต ว์ ก่อนนำไปย่าง ซึ่งช่วยให้เนื้อมีกลิ่น ห อ ม น่ารับประทานมากขึ้น

– ขอบใบเล็บครุฑมีหยักเป็นฟันเลื่อยจำนวนมาก บางชนิดหยักตื้น บางชนิดหยักลึก ทำให้แลดู ค ล้ า ย กรงเล็บครุฑ ซึ่งเชื่อว่า หากปลูกแล้วจะช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ สิ่งอัปมงคลไม่ให้มากล้ำกรายผู้ ป ลู ก หรือสมาชิกในครอบครัว

ใบเล็บครุฑกับการนำมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร

ใบเล็บครุฑมีลักษณะกลมมนคล้ายชามขนาดเ ล็ก ด้านในใบมีลักษณะเงาเ ป็นมันทำให้น้ำหรือของเหลวไม่รั่วซึมง่าย สามารถใส่ได้ทั้งอาหารแห้งและอาหารเหลวที่สำคัญใบเล็บครุฑมี ก ลิ่ น หอมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยแน่นอนว่า มี ฤ ท ธิ์ ทางยาอีกด้วย สามารถใช้เป็นภาชนะใส่อาหารได้โ ดยไม่เป็นพิษต่อร่างกายค่ะ

วิธีการปลูกต้นเล็บครุฑ

เริ่มจากนำเมล็ดมาแช่น้ำนาน 6-12 ชั่วโมง แล้วนำเมล็ดมาเพาะใส่ถาดเพาะเมล็ด แล้วคลุมด้วยฟางข้าวแบบบางๆรดน้ำวันละ 1 ครั้ง เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งเดือนก็จะเริ่มมี ต้ น ก ล้ า ขึ้นให้ย้ายลงปลูกลงดินแล้วบำรุงด้วย ปุ๋ ย ค อ ก ไม่นานต้นเล็บครุฑก็จะเจริญเติบเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

เปลี่ยนมาใช้ใบเล็ครุฑนอกจากจะช่วยลดขยะแล้วที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนของพ่อค้าแม่ค้าอีกด้วยค่ะ

แหล่งที่มา https://farmerspace.co