ปลูกผักชีลอยน้ำในตะกร้า ปลูกไม่นานก็ได้กิน พร้อมสูตรใบดกงาม

สำหรับคนไทยแล้วน้อยคนจะไม่รู้จักผักชี ผักชีนำมาประกอบอาหารได้แทบทุกชนิดใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วน ใบ ลำต้น และเมล็ด วิธีการปลูกผักชี มีอยู่หลายอย่าง

แต่วิธีปลูกผักชีที่เราจะมาแนะนำวันนี้คือปลูกผักชีไร้ดินในตะกร้า โดยวิธีนี้ใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างไม่ถึง 2 เดือนก็ได้ผักชีสดๆปลอดสารรับประทานแล้วค่ะ

หลายบ้านพอจะมีพื้นที่สำหรับทำสวน ก็อาจจะมีแปลงผักสวนครัวเล็กๆ ปลูกผักไว้รับประทานเอง ในครอบครัว แต่ถ้าบ้านไหนมีพื้นที่จำกัด อยากจะให้มีผักชีไว้ปรุงอาหารหรือรับประทานเป็นเครื่องเคียง การปลูกผักชีในตะกร้า นอกจากประหยัดพื้นที่ แล้วยัง สะอาด สะดวก ปลอดภัย ไม่ยากอย่างที่คิดอีกด้วยค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– เมล็ดผั กชี

– กะละมังหรือ ภ า ช น ะ ที่สามารถรองน้ำได้

– ตะกร้า

– กระดาษ ทิ ช ชู

– ปุ้ยน้ำ

วิธีการปลูก

– เริ่มแรกให้นำเมล็ดผักชีมาแช่น้ำถ้าเมล็ดไหนลอยให้คัดทิ้งไปส่วนเมล็ดไหนจมแสดงว่าใช้ได้สมบูรณ์

– เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ผักชีแล้วให้บดผักชีให้แตกออกเป็น  2  ส่วน  เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ผักชีมีเปลือกแข็งหนา เตรียมน้ำใส่กะละมังหรือภาชนะที่รองน้ำได้จนเต็ม

– แล้วนำตะก ร้ า ที่กันตะกร้ามีขนาดพอดีกับปากภาชนะที่ใส่น้ำ โดยให้กันตะกร้า สั ม ผั ส กับน้ำในภาชนะ แล้วนำเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เตรียมไว้มาโรยให้ทั่วตะกร้าโดยโรยให้เมล็ดกระจายกัน อย่าให้เกาะกันเป็นกระจุก

– นำตะกร้าเพาะไปวางไว้ในที่มีแสงแดดส่องร่ำไร แล้ว ห มั่ น เดิมน้ำทุกวันให้เต็มกะละมังwยายามให้เมล็ดผักชีสัมผัสกับน้ำตลอดเวลา

– นำกระดาษทิชชูมาวางแปะไว้ด้านบนเ มล็ดแบบบางๆแล้วพรมน้ำลงไปให้เปียก กsะดาษทิชชูจะช่วย เ ก็ บ ความชื้นไว้เพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเ มล็ด

– เมื่อเวลาผ่านไป 7-12 วัน ก็จะริ่มสังเกตเห็นได้ว่ามีใบและรากอ่อuเกิดขึ้นมาให้เห็น รากอ่อนพยายามชอนไชรากลงด้านล่างเพื่อหาน้ำ เมื่อเวลาผ่านไป 25 วัน จะพบว่า ผั ก ชี เริ่มเจริญเติบโตมีใบจริงออกมาให้เห็นแต่ยังไม่ ค่ อ ย งามและลำต้นไม่โตสูงชูช่อมากนัก

– ในช่วงที่ผักชีปลูกได้ 30 วัน ให้ทำการใส่ปุ๋ยน้ำทุกๆ 15 วัน โดยใส่ปุ๋ย ผ ส ม ลงกับน้ำ เพื่อเป็นการบำรุงต้นและใบให้งาม

– เมื่อเวลาผ่านไป 40-45 วัน ก็จะพบได้ว่าผักชี งามสวยแข่งกันชูช่อพันตะกร้าขึ้นมา ช่วงนี้ก็สามารถ เ ก็ บ เ กี่ ย ว ผักชีได้เลยค่ะ เมื่อเก็บเกี่ยว ผั ก ชีแล้วก็ให้ใส่ปุ่ยเดิมเข้าไปทัuทีต้นผักชีก็สามารถ ง อ ก ขึ้นมาใหม่และเก็บต่อเนื่องได้หลายรุ่น

เป็นอีกหนึ่งวิธีปลุกผักชีง่ายๆขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องใช้ดิน ปลูกได้ทุกที่และใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยก็สามารถปลูกได้ ยังไงก็อย่าลืมนำไปลองปลูกกันดูนะตะ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา postnoname.com