น้ำหมักใบ ส า บ เ สื อ ไล่แมลงและป้องกันโรคพืช

สาบเสือ ถือเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ นอกจากสามารถนำมาผลิตเจลแต้มสิวแล้ว จากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร พบว่าสาบเสือสามารถนำมาใช้ป้องกันกำจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน ด้วงถั่วเขียว และใช้ในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัสสาเหตุโรคพืชได้อีกด้วย เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ คือ Limonene, Pinene และ Naphthoquinone

น้ำหมักใบสาบเสือ ใช้ไล่และป้องกันแ มลงศัตรูพืชจำพวกหนอนชอนใบ หนอนใยผัก ด้ วงถั่วเขียว และยังช่วย ป้ อ งกั น โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เป็นต้น

การใช้ใบสาบเสือมาทำน้ำหมัก เป็นใบที่มีในสวน หาได้ง่าย และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานด้วย มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– ใบสาบเสือ ครึ่งกิโลกรัม สามารถให้ได้ทุกส่วนทั้งต้น

– มีดสำหรับหั่น

– เหล้าโรง 1 ขวดใหญ่ (แอลกอฮอล์จะช่วยดึงน้ำมันห อ ม ระเหยจากใบสาบเ สือมาใช้ง านได้มากขึ้น)

– ภาชนะหมักพร้อมฝาปิด

ขั้นตอนการทำ

– นำใบสาบเสือมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ เสร็จแล้วนำไปใส่ถังสำหรับหมัก ใช้มือกดใบสาบเสือในถังหมักลงไปให้แน่น

– เทเหล้าโรงลงไปในถังจนท่วมใบสาบเสือ หากยังไม่ท่วมให้กดใบสาบเสือลงไปให้ แ น่ น มากขึ้นจนต่ำกว่าระดับเหล้า ปิดฝาให้สนิท เก็บถังห มั กไว้ในที่ร่ม ถือเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการทำ

– ใช้ระยะเวลาการหมัก เพียง 24 ชั่วโมง ก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้ว ทำแล้วควรใช้หมดเพียงครั้งเดียว เนื่องจากเป็นการหมักในเพียงแค่คืนเดียว ทำพอใช้แต่ละครั้งก็พอ

การนำไปใช้งาน

กรองเอาแต่น้ำ ไปผสมกับน้ำเปล่าใช้ในการฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน อัตราส่วน 50 ซีซี : น้ำ 10 ลิตร สามารถใช้ได้กับ พื ช ผั ก ทุกชนิด ส่วนกากใบ ส า บ เ สื อ ที่เหลือนำไปเป็นปุ๋ยหมักหรือวัสดุปรับปรุงดินได้จ้า

สำหรับท่านใดที่กำลังหาวิธีกำจัดศัตรูพืชพวกสัตว์ต่างๆอยู่นั้นก็สามารถนำวิธีนี้ไปทดลองใช้ดูนะคะ  นอกจากจะเป็นวิธีที่ปลอดสารพิษกับสิ่งแวดล้อมยังทำง่ายอีกต่างหาก

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูล แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้