ทำปั้ มน้ำสุญญากาศ แบบไม่ใช้ไ ฟ ฟ้ า ใช้ได้ 24 ชั่วโมง

ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกล โดยที่เราเองสามารถศึกษาค้นคว้าวิธีการต่างๆที่ช่วยทุ่นเงิน และแรงเราได้ง่ายๆ บทความนี้เรามาแนะนำ วิธีการทำปั้มน้ำ ที่ใช้งบน้อยและมีประโยชน์มากการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงกว่า

เกษตรกรอาจจะต้องใช้ต้นทุนทั้งในเรื่องของเครื่องจักรกล รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์

แต่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานดังกล่าวได้ด้วย “พญาแร้งให้น้ำ”เครื่องสูบน้ำแรงดันสุญญากาศ นวัตกรรมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นลักษณะปั้มแบบใหญ่ ๆ มีถังโดดเด่นทีเดียว การทำงานจะเป็นแบบกาลักน้ำจากพื้นแล้วนำมาใช้ในการทำเกษตรนั่นเอง

ใช้แรงดันสุญญากาศในการดูดน้ำขึ้นมาและยังใช้ได้แบบต่อเนื่องไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้ อเพลิงอะไรเลย โดยจะลักน้ำจากที่ต่ำไปยังที่สูงอาจจะสลับการปั้มน้ำแบบปกติทั่วไป

สิ่งที่จะต้องใช้

– ถัง(เหล็ก) ขนาด 200 ลิตร (ไม่มีรูรั่วและมีฝาปิดมิดชิด)

– ท่อเหล็กและข้องอ (สำหรับเชื่อมต่อกับถัง 200 ลิตร)

– ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว (สำหรับดูดน้ำพร้อมวาล์วหัวกะโหลกเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ)

– ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว (สำหรับส่งน้ำไปใช้งาน พร้อมข้องอและข้อต่อ)

– วาล์วเปิด-ปิด (สำหรับท่อเติมน้ำ,ท่ออากาศและเปิด-ปิดน้ำใช้งาน)

– ท่อพักลม ขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว ความยาว 50 ซม. (สำหรับส่งแรงดันน้ำ)

– ฐานสำหรับวางถังน้ำ 200 ลิตร ความสูงประมาณ 1.20 เมตร

– น้ำยาประสานท่อ ,กาวสำหรับอุดรอยรั่ว ฯลฯ

ขั้นตอนการทำ

เอาถังเหล็ก 200 ลิตรมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย โดยจะต้องไม่เป็นถังที่ใส่น้ำมันหรือสารไวไฟมาก่อน เ พ ร า ะ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ พอล้างถังเสร็จแล้วก็เจาะถังน้ำต่อวาล์วเติมน้ำเพื่อเชื่ อมข้อต่อ จากนั้นเชื่อมข้องอ เ ห ล็ ก ให้เข้ากับขอบด้านก้นถังวาล์วเติมน้ำ ข้อง้อจะต่อท่อเหล็กยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อยลึกลงไปในถังเลย

แล้ววางถังบนฐานและต่อท่อดูด ต่อวาล์วเติมน้ำโดยที่ปลายท่อดูดให้ต่อชุดวาล์วที่ ป้ อ ง กั น ไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับลงบ่อปลายท่อสูตรนั้นจะต้องจมลงอยู่ในน้ำลึก 15 เซนติเมตร และผูกติดกับแกลลอนไว้ที่ปลายท่อดูด 6 หุน ยาว 3 เมตรโดยประมาณจะเข้ากับถัง 200 ลิตรได้ ทำการปรับแต่งสปริงฟุตวาล์วลดลง แบบเ ห ล็ ก สปริงจะอ่อนกว่าแบบพลาสติก

แล้วต่อวาล์วลมระบายอ า ก า ศทางด้านบนของถังน้ำ เป็นวาล์วขนาด 6 หุนแล้วต่อท่อส่งน้ำขนาด 2 นิ้วด้านบนของถัง ระบบส่งน้ำก็จะส่งไปยังแปลงปลูก ในช่ ว ง แ ร ก จะเป็นท่อขนาด 2 นิ้วอย่ างน้อย 15 เซนติเมตรทุก ๆ ระยะ 500 เมตร แล้วก็ต่อท่อพักลมไว้ด้วย พอระยะไกลออกไปก็ลดขนาดท่อลงมาเป็น 1 นิ้วเพื่อให้น้ำไหลแรงมากขึ้นแล้วต่อวาล์วเปิดปิดที่ปลายสายให้เรียบร้อย

การใช้งาน

พอทำเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลย โดยให้เ ปิ ด วาล์วลม วาล์วเติมน้ำ วาล์วปลายสาย เปิดให้หมดโดยเติมน้ำให้เต็มถังคอยสังเกตดูว่ามีการรั่วไหมในตอนเติมน้ำ ห า ก รั่วให้รีบแก้ไข จากนั้นปิดวาล์วลม วาล์วเติมน้ำ วาล์วป ล า ย สายแล้วค่อย ๆ ให้น้ำไหลออก และไม่ต้องเปิดแรงมาก น้ำจะไหลในระยะหนึ่งแล้วจะหยุดหลังจากนั้นก็ปิดวาล์วปลายสายทำการเติมอากาศเข้าสู่ระบบโดยเ อามือปิดวาล์วเติมน้ำ เปิดวาล์วเ ติมน้ำได้เลย

หากน้ำมีการไหลแล้วหยุดแปลว่าน้ำกำลังไหลเข้าถัง เพื่ อ ปรับให้สุญญากาศเข้าสู่สมดุลอย่างเดิม อาจจะเพิ่มน้ำเข้าในถังอีกก็ได้ หากสนใจทำแล้วอยากสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ กศน.เมืองปราจี นบุรี 037 213 261 ได้เลย เหมาะสำหรับคนที่ทำการ เ ก ษ ต ร แล้วอย ากจะประหยัดต้นทุนการให้น้ำแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน