คน 8 ประเ ภ ท นี้ จำให้ขึ้นใจว่า “อย่าคบ อย่าช่วย”

เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข

“8 ไม่คบ” ระมัดระวังในการคบเพื่อน

คน 8 ประเภทนี้ ไม่คบได้เป็นดี

1 คนเนรคุณ

2 คนที่มีใจอาฆาต

3 คนอกตัญญู

4 คนที่พูดเท็จเป็นไฟ

5 คนช่างยุแยงให้แตกแยก

6 คนที่ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง

7 คนคดที่ตีหน้าซื่อเป็นคนดี

8 คนที่จมอยู่ในกิเลสตัณหา

“8 ไม่ลืม” คนเราต้องรู้คุณ คน

8 คนนี้ไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1 ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

2 ไม่ลืมผู้รู้ชี้แนะนำทาง

3 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดู

4 ไม่ลืมบุญคุณสามี-ภรรยาผู้ร่วมทุกข์

5 ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติฟ้าดิน

6 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือยามเดือดร้อน

7 ไม่ลืมบุญคุณพี่น้องช่วยประคอง

8 ไม่ลืมบุญคุณเพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

“8 อย่า” เส้นทางชีวิต พูดง่ายเดินยาก

คน 8 ประเภทนี้ จำขึ้นใจว่า “อย่า”

1 อย่าเข้าใกล้ คนคดชั่วช้า

2 อย่าอิจฉา คนรวยในชั่วข้ามคืน

3 อย่าลืม ผู้มีคุณมีความรักให้

4 อย่าเชื่อ คนพูดคำหวานหมายล่อลวง

5 อย่าโกรธ ผู้หวังดีพูดจาไม่เข้าหู

6 อย่าคบหา คนกลับกลอกไร้น้ำใจ

7 อย่าเยาะเย้ย คนเคราะห์ร้ายอับโชค

8 อย่าระแวง คนตรงใจซื่อ

“8 ไม่ช่วย” การช่วยคนเป็นเรื่องดี

แต่คน 8 ประเภทนี้ จำไว้มั่นว่าไม่ควรช่วย

1 คนไร้วาจาสัตย์

2 คนที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ตน

3 คนทะเยอทะยานอยาก

4 คนตลบตะแลงเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆ

5 คนเห็นแก่เงินเป็นสิ่งสูงสุด

6 คนที่ละเมิดศีลธรรม

7 คนไม่รู้คุณ

8 คนใจคอคับแคบ

“8 ไม่เกิน” สำหรับผู้สูงวัย [หนุ่มสาวก็ทำได้]

เมื่อผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้ว
ควรคิดตกในทุกเรื่อง อย่าได้ “จริงจัง” เกินไป
จนทำให้ตนเองเดินไปสุดขั้ว

1 ไม่เดินเร็วเกินไป

2 ไม่กินอิ่มเกินไป

3 ไม่อยู่ในบ้านใหญ่เกินไป

4 ไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนเกินไป

5 ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยเกินไป

6 ไม่โกรธเกรี้ยวเจ้าอารมณ์เกินไป

7 ไม่หวังชื่อเสียงลาภยศเกินไป

8 ไม่อยากได้ใคร่มีเกินไป

….
เรื่องสุดท้ายที่พึงจำคือ
คบเพื่อนเลือกคนดี จริงใจกับความรักความสัมพันธ์
หากคบถูกคน ชีวิตย่อมรุ่งเรือง
หากคบคนผิด กลัดกลุ้มเสียใจไปชั่วชีวิต

Cr : แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท