การดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ถูกต้อง ควรดึงจาก จุ ด ไ ห น ของหมุดที่ดิน

ไขข้อสงสัย ดึงเส้นเอ็นแนวเขต ควรดึงจากจุดไหนของหมุดที่ดิน

ความรู้ที่หลายๆคนควรรู้ ยิ่งสำหรับคนที่มีที่ดินยิ่งสำคัญ หมุดที่ดิน บ่งบอกหลักเขตที่ดิน มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะมันเป็นตัวที่จะทำเงินให้เ มื่ อ เวลาจะขายที่ดิน หรือเป็นตัว แ ส ด ง เขตที่ดิน ทำให้แสดงว่าเรามีที่ดินมากหรือน้อย ก็อยู่ที่ ห มุ ด ตัวนี้แหละ

บางคนถึงได้แอบไปย้ายขยายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขี้โกงคนอื่น มีผู้ใช้เฟสบุ๊ก Su darat Sae tam ได้สอบถามชาวเน็ตเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับดึง เ ชื อ กเอ็นจากหมุดที่ดินควรอยู่ในตำเเหน่งไหนถึงจะถูกโดยได้โพสต์ระบุว่า

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการดึง เ ชื อ ก เ อ็ น จากหมุดที่ดิน ควรอยู่ในตำแหน่งไหนถึงจะถูก

โดยฝั่งความเห็นจากชาวเน็ตบางส่วน ที่ต่างก็ให้คำตอบเเละตั้งคำถาม หมุดเขตที่ดินต้องยึดที่ศูนย์กลางหมุดค่ะ

ถ้าหากคุยกับข้างเคียงลงตัวก็อยู่ กลางห มุ ด ถ้าไม่ได้คุยกันทำเองเลยควรอยู่ ริ มหมุดด้านใน

ส่วนเอ็นสีเขียวต้องอยู่กลางตอ เเต่ถ้าทำรั้วที่ไม่ใช่รั้วร่วม ขอบรั้วเเละฐานรากต้องห้ามล้ำเลย เ ข ต ที่ดินด้วย กากบาทกลางหมุดเเบ่งเป็น 4 ส่วน เสาของเราต้องอยู่ในเส้นเเบ่งส่วนนั้น ในรูปเป็นการปักเสาที่ผิด รุกล้ำที่เเปลงอื่น

ก็ได้ข้อสรุปว่าการดึงเส้นเอ็น แ น ว เ ข ต ที่ดินทางหมุดที่ดินที่ถูกต้อง ควรที่จะ ดึ ง จากตรงกลางของหมุดที่ดินเลยนะคะ หรือว่าไม่อยากมีปัญหาในภายหลังก็ขอบด้านในหมุดซึ่งติดกับตัวที่ดินของเรา ถ้าคุย ต ก ล ง กันเข้าใจ ก็กากบาทกลางหมุดไปเลยจร้าา แต่กลางหมุดนี่แหละเป็นจุดที่ดีของทั้งสองฝ่ายค่ะ

ข้อมูลที่มา  kaijeaw.com , Sudarat Saetam