3 สูตรทำปุ๋ยหมักใช้เอง จากธรรมชาติ ประโยชน์เทียบเท่าปุ๋ยเคมี 

เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆที่เรานั้นอยากเอามานำเสนอสำหรับในการทำเกษตรกรรม ปลูกพืชผัก ต้องใช้ปุ๋ยเป็นตัวช่วยในการบำรุงเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้อย่างสวยงาม และสมบูรณ์

และวันนี้เรา ได้นำวิธีทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติแบบง่ายๆ มาให้ทุกคนได้ลองนำไปทำถึง 3 สูตรด้วยกัน ทั้งประหยัดเงินในการไม่ต้องซื้อปุ๋ยแล้ว ยังมีความ ป ล อ ด ภั ย อีกด้วย

สูตรที่ 1 ปุ๋ยหมักสูตร 46-0-0(โบโบชิ)

สิ่งที่ต้องเตรียม

– แกลบดิบ 1 กระสอบ

– รำ 1 กระสอบ

– มูลไก่ 1 กระสอบ

– ขี้ค้างคาว 6 กิโลกรัม

– น้ำหมักชีวภาพ พด.2 หรือจะใช้ EM แทนก็ได้

– กากน้ำตาล

ขั้นตอนในการทำ ปุ๋ยหมักสูตร 46-0-0(โบโบชิ)

นำแกลบดิบ มูลไก่ รำ และขี้ค้างคาว มาผสมให้เข้ากัน แล้วเ ก ลี่ ย กองให้เป็นแนวราบ จากนั้นนำน้ำหมักชีวภาพ พด. 2 หรือ EM และกาก น้ำตาล นำมาร า ด ลงบนกองที่ผสมปุ๋ยเ ก ลี่ ย ไว้ ให้ชุ่มไปทั่วด้วยน้ำหมักและกากน้ำตาล ประมาณ 60%

แล้วค่อยตักปุ๋ยที่ผสมแล้วทั้งหมดลงในกระสอบฟางจนเต็ม แล้วมัดปากกระสอบให้แน่น นำไป ห มั ก ไว้ในที่ร่ม และทำการกลับกระสอบวันละ 1 ครั้ง จนครบ 7 วัน ( ต้องทำการกลับด้านกระสอบทุกวัน )

แล้วค่อยนำกระสอบมาวางไว้ในแนวตั้ง จากนั้นก็เปิดปาก ก ร ะ ส อ บทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อ ร ะ บ า ย ความร้อน เพียงเท่านี้ก็จะได้ปุ๋ยหมักสูตรโบโบชิไปใช้ได้แล้วค่ะ

สูตรที่ 2 ปุ๋ยน้ำสูตรเทียบเท่า สูตร 15-15-15

สิ่งที่ต้องเตรียม

– จุลินทรีย์ตั้งต้น 4 ช้อนโต๊ะ

– น้ำตาลทรายแดง 4 ช้อนโต๊ะ

– เศษผักสดที่ยังไม่บูดเน่า 1 กิโลกรัม

– ข้าวแห้ง ถ้าไม่มีใช้ข้าวเย็นธรรมดาก็ได้ค่ะ 1 ชาม

– น้ำสะอาด

ขั้นตอนในการทำ ปุ๋ยน้ำสูตรเทียบเท่า สูตร 15-15-15

ให้นำเศษผักล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็นำมาใส่ขวดโหล ตามด้วยข้าวแห้งและใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป เพื่อช่วยพรางแสงและเป็นอาหารให้จุลินทรีย์

จากนั้นใส่จุลิทรีย์สารตั้งต้นต่อด้วยน้ำสะอาด ใส่น้ำแค่พอท่วมขวดโหลพอ แล้วปิดฝาให้แน่นเขย่าขวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน นำขวดโหลไปตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มห้ามแสงแดดส่องถึง หมักทิ้งไว้ 7 วัน ก็สามารถนำมาใช้ได้แล้ว

วิธีการนำมาใช้ : กรองเอาแต่น้ำ ใน อั ต ร า ส่วนน้ำหมัก 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ในต้นไม้ขนาดเล็ก และในอัตราส่วน น้ำหมักครึ่งแก้ว ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับใช้รดหรือพ่นตามลำต้นใบดอก ใช้ 3-5 วัน/ครั้งสูตรที่ 3 ปุ๋ยหมักสูตร 16-16-16

สิ่งที่ต้องเตรียม

– แกลบดิบ 1 ส่วน

– แกลบดำ 1 ส่วน

– มูลสัตว์ 1 ส่วน

– พืชตระกูลถั่ว 1 ส่วน

– ดินดี 1 ส่วน

– รำอ่อน 1 ส่วน

ขั้นตอนในการทำ ปุ๋ยหมักสูตร 16-16-16

นำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้มาผสมให้เ ข้ากัน (โดยยกเ ว้นรำอ่อนให้ใส่หลังสุด) แล้วเกลี่ยส่วนผสมออกเป็นวงกลม จากนั้นก็ผสมน้ำหมักชีวภาพ โ ด ย ก า ร ใช้กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ ลงผสมกับน้ำหมัก 2-8 ช้อน แล้วเติมน้ำเปล่า 20 ลิตร คนให้เข้ากัน

นำน้ำหมักชีวภาพที่ผสมเรียบร้อยแล้วใส่บัวรดน้ำ แล้วนำไปรดบนกองปุ๋ยที่ผสมไว้ ราดลงไปให้ทั่ว ก อ ง ปุ๋ ย ให้ชุ่มประมาณ 60% แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

คำแนะนำในการหมักปุ๋ยสูตร 16-16-16

– ช่วง 7 วันแรก ปุ๋ยจะมีความร้อนสูง ดังนั้นควร พ ลิ ก ก ลั บ ปุ๋ยทุกวันในช่วง 7 วัน

– ใช้น้ำซาวข้าวแทนน้ำเปล่าที่ใช้ผสมกากน้ำตาลได้ เพราะน้ำซาวข้าวจะยิ่งช่วยให้ปุ๋ยมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภาพมากขึ้น

– ทั้งปุ๋ยหมักสูตร 46-0-0 และปุ๋ยหมักสูตร 16-16-16 มีการผลิตเทียบเคียงกัน

การทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ 3 สูตรนี้ เทียบเท่าสูตรปุ๋ยเคมีได้เลย ลองนำไปทำใช้กันดูนะคะ รับรองว่าปลอดภัยไร้สารตกค้างแน่นอน

ขอบคุณที่มา : ครูชาตรี ต่วนศรีแก้ว