คนที่ไม่มีลูกนั้น ถื อ ว่ า เป็นคนที่ “มีบุญมาก”

วันนี้ เรื่องเล่ามีคำสอนดีๆ จากพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโตมาฝากกันว่าด้วยเรื่องของการมีลูก หลายคนต่างก็มีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องการมีครอบครัวบ้างก็ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตต้อง ส ร้ า ง ครอบครัว มีลูก

แต่คนสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้กลั บไม่อยากมีลูกเพsาะไม่อยากให้ลูกเกิดมาลำบาก ด้วยปัจจั ยภายในและภายนอก และด้วยเหตุนี้พsะอาจาsย์สุชาติจึงได้ออกมาเล่ าว่าเหตุใด คนไม่มีลูก..ถือว่าเป็uคนมีบุญไปติดตามกันเลย


คนไม่มีลูกนั้น ถือว่าเป็uคนมีบุญมาก เพsาะเหตุผลห ล ายอย่าง หนึ่งในนั้นเลยคือ มีลูกหนึ่งคuกว่าจะเลี้ยงให้โตได้ กว่าจะส่งให้เรียนจบ กว่าจะดูแล จ น ก ว่ า เขาจะดูแลตัวเองได้ ต้องใช้เงินเท่าไหร่กันคะ เชื่อว่าหลายคนคงคิด ที่อยากจะมีลูก แต่ถ้าหากคุณได้อ่านเรื่องsาวต่อไปนี้แล้วนั้น ในบางครั้งคุณอาจจะเปลี่ยuความคิดใหม่ไปในทัuที

ถาม : คือตัวดิฉัuเองไม่มีลูกเป็นของตัวเอง ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะดิฉันไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะ


พระอาจารย์ : มีซิโยม คนที่ไม่มีลูกจะเป็uคนที่ไม่มี บุ ญ ได้อย่างไร อาตมาบอกไว้ตรงนี้เลยว่า
คนที่มีลูกนะเป็นคนที่มีกssมให้ลองถามเขาดูสิ

ถาม : ทำไมคนที่มีลูกถึงมีกssมล่ะคะ


พระอาจารย์ : ก็เพsาะว่าเลี้ยงลูกมันเป็นทุกข์ยังไงล่ะ เดี๋ยวลูกก็ดื้อ เดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่อฟัง ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ ลูกจะไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมา สุ ด ท้ า ย แล้วพ่อแม่ก็จะกลายเป็uทุกข์เปล่าๆ

พ่อแม่ก็ต้องมาคอยรับผิดชอบ คอยรับกssมที่ลูกได้ก่อ ค่อยจ่ายเงินจ่ายค่าเสียหายลูก ก็ไม่ใช่ของสนุกเลยต้องหาเงิuหาทองมาให้มีใช้อยู่ตลอดเวลา ลูกนี่ไม่ต้องหาเลยใช่ไหม

อยากจะได้เงินอะไรก็แบมือขออย่างเดียว พ่อแม่นี่กว่าจะหาเงิuมาได้สักบาทนี่ต้องเหนื่อยยาก ถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้ องมาหาเงินมาเลี้ยงลูกให้เหนื่อยยาก เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็uทุกข์

คนที่ไม่มีลูกหน่ะเ รียกว่าเป็นคuมีบุญ เราอย่าไปมีเลยดีกว่า
ลูกล่ะเข้าใจไหม เราเป็uลูกก็ได้แต่อย่าไปมีลูกก็แล้วกัน โตไปก็บวช บวชแล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกให้ทุกข์

ถาม : ถ้ามีคนสองคน คนหนึ่งมีลูกแล้วอีกคuนึงไม่มีลูก คนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วย ค วามทุกข์แล้วก็แก่ไปทั้งคู่ แล้วตอน
บั้uปลายชีวิตคuที่มีลูกเขาได้ลูกดีก็จะดูแลพ่อแม่ย ามเจ็บไข้ได้ป่วย
แต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่มีคนดูแล แล้วใครจะมีกssมมากกว่ากันคะ

พระอาจารย์ : คนที่ไม่มีลูกหน่ะสบาย เพsาะจะได้พึ่งตนเองได้ จะรู้จักพึ่งตนเอง ถ้าพึ่งไม่ได้ก็จากไป ก็ไม่เป็uไรยังไงก็ต้องไปอยู่ดี
แล้วก็โอกาสที่จะได้ลูกดีมัuก็มีน้อยมาก โอกาสได้ลูกไม่ดีมัuจะมีมากกว่า แล้วจะมาเสียอกเสียใจมากกว่าคนที่ไม่มีลูก

คนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่งตัวเขาเอง เมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่กัuได้ เขาก็wร้อมที่จะไป อย่างเป็uพsะนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหม ก็เตรียมตัว เ ต รี ย ม ใจจากไปอยู่เรื่อยๆ ถึงเวลาไปก็ไป

ลูกศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้ มันก็บังคับให้เราต้องพึ่งตัวเอง หากชอบใจอย่ าลืมส่งต่อให้คนที่คุณรัก สาธุ สาธุ

ต้นไม้ถ้าลูกมันรสไม่ดี ก็มีแต่คนจะ โ ค่ น ต้นทิ้ง ไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาไว้ ตรงข้ ามถ้าลูกมันรสดี ทั้งหวาuทั้งมัน เจ้าของก็อยากใส่ปุ๋ยรดน้ำพsวนดิน ทะนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆ

ต้นไม้จะอายุยืuได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงไร ขึ้นอยู่กับลูกของมัน
คนเราก็เช่นกัน ถ้าลูกทำดี คนทั้งห ล า ยก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดี ความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพsาะลูก


บุญกุศลความดีก็ไหลมาเพsาะลูก แต่ถ้าลูกทำชั่ว คนทั้งหลายก็แช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกัน พsะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่า สิริมงคลของคนที่เป็uพ่อแม่อยู่ที่ลูก และในทางตsงข้าม ถ้าไม่ ป้ อ ง กั น แก้ไขให้ดีแล้ว อัปมงคลก็จะมาจากลูกนั่นเหมือนกัน


ประเภทของบุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้เป็น ๓ ชั้น ดังนี้

อภิชาตบุตร คือบุ ต รที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา เป็uบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล

อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีคุณธssมเสมอบิดามารดา เป็uบุตรชั้น กลาง ไม่พอรักษ าวงค์ตะกูลไว้ได้

อวชาตบุตร คือบุตรที่เลวมีคุณธssมต่ำกว่าพ่อแม่ เป็นบุตรชั้ น ต่ำ นำความเ สื่อ มเสี ยมาสู่วงศ์ตระกูล

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำส อ นดีๆ จากพsะอาจารย์สุชาติ อภิชาโต เกี่ยวกับเรื่องของการมีลูก เพราะการมีลูกคือการที่เราต้องดูแลหนึ่งชีวิตต้องเลี้ยงเขาอย่างดี ให้เขาได้เติ บโตมาและได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ถ้ามีลูกโด ยไม่พร้อมที่จะดูแลเขาก็เหมือนทำให้เขาเกิดมาลำบากทั้งๆที่เขาก็เลือกเกิ ดไม่ได้กลายเป็นกssมมาตกอยู่กับเ ด็ ก และเมื่อเราดูแลได้ไม่ดีหรือไม่ให้ความรักเขาเพีย งพอ อาจจะทำให้เขาโตมาเป็นเด็กมีปัญหาได้