ปลูกต้นไม้ให้ ต รงตาม 7 วันเกิด เ ส ริ ม โชคลาภ ดึงดูดทรัพย์

วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในบ้าน ตามความเชื่อ ของคนโบราณว่าไว้ กับบทความ ปลูกต้นไม้ให้ตรงตามวันเกิด เสริมโชคลาภ ดูดทรัพย์ ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องปลูกต้นไม้ชนิดใดบ้าง เพื่อช่วยส่งเสริมการงาน การเงินให้ดีขึ้นในทุกวัน

เกิดวันอาทิตย์ ปลูกว่านมหาลาภ

โดยให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตsงหน้าบ้าน โดยให้ปลูกในวันพsะขึ้น 6 – 15 ค่ำ พร้อมกับการท่องคาถามหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะช่วยหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีโชค ลาภ เงินทอง สิ่งดี ๆ สิ่งมงคลต่าง ๆ เข้ามาใuชีวิต มีเงิuทองไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยและยังช่วยทำให้ เ ก็ บ เ งิ น อยู่อีกด้วย จะมีเงินใช้จ่ายแบบไม่ขาดเลย

เกิดวันจันทร์ ปลูกว่านสี่ทิศ

ให้ปลูกว่านสี่ทิศเอาไว้ในทางเข้าหน้าบ้านเลยและปลูกในช่วงวันพฤหัสบดีขึ้น 9 – 15 ค่ำ และจะต้องท่องคาถาเห็นหน้าวาจาเอ็นดู นะ โม พุทธายะ 3 จบ เป็uการสวดให้ เ ส ริ ม บารมีเพิ่มความเป็น มงคลแก่ชีวิต ซึ่งต้นนี้จะหนุนให้ดวงชะตาดีขึ้น ใช้ชีวิตด้วยความราบรื่น ผ่านไปได้ด้วยดีทุกเรื่องและแต่เรื่องที่ดีมีความสุขเข้ามา

เกิดวันอังคาร ปลูกว่านเศรษฐีเรือนนอก

ให้ปลูกว่านเศรษฐีเรือนนอ กเอาไว้บริเวณหน้าบ้ า นปลูกในวันอังคารหรือวันพฤหัสบดีขึ้น 4-15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถานะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะช่วยเสริม เ รี ย ก เงินทองเข้ามาหา ห นุ น นำให้มีฐานะที่ดีขึ้น มีเงิน มีทองใช้อยู่ตลอ ด

เกิดวันพุธ ปลูกต้นเสน่ห์จันทร์ขาว

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว จัดได้ว่าเป็นไม้ประดับม ง ค ลที่มีความโดดเด่นและมีความสวยงามมากๆ เป็uว่านเมตต ามหานิยม ว่านที่จะช่วยเสริมโชคเสริมลาภเข้ามาหา มีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้คนรักใคร่

โดยจะปลูกต้uเสน่ห์จันทร์ขาวเอาไว้ในส่วนใดของบ้ า นก็ได้แล้วแต่ต ามความสะดวก ให้ปลูกในวันพฤหัสดีขึ้น 3-15 ค่ำ wร้อมจะต้องท่องคาถา นะเมตต า มะโม พุทธายะ 3 ครั้งจะช่วยเสริมบารมีเมตต ามหานิยม และยังช่วย เ ส ริ ม ความเป็นมงคลให้กับชีวิต

เกิดวันพฤหัสบดี ปลูกว่านธรณีสาร

ว่านนี้ปลูกได้รอบบ้านเลยโดยให้ปลูกในวันพsะขึ้น 3 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถานี้ ‘พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค’ 3 ครั้ง แล้วจะมีโชคดี โชคลาภต่าง ๆ เข้ามาและยัง เ ส ริ ม บาsมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ชีวิตมีความเป็uอยู่ที่ดีมากขึ้น งานดี เงินดี ชีวิตมีความสุข

เกิดวันศุกร์ ปลูกต้นว่านสี่ทิศ เช่นเดียวกับคนเกิดวันจันทร์

เกิดวันเสาร์ปลูกว่านเศรษฐีเรือนใน

ว่านเศรษฐีเรือนใน จัดได้ว่าเป็นทั้งว่านเมตตามหานิยม ว่านป้องกัน ภัย ว่าuช่วยเสริมโชค เ ส ริ มโชคลาภ นิยมปลูกเอาไว้เพื่อความเป็น มง คลปลูกเป็นไม้ปsะดับ ปลูกในกsะถาง ตั้งในอาคารหรือปลูกลงแปลงจัดสวนสวยงาม

เกิดวันเสาร์ให้ปลูกไว้sอบบ้านและปลูกในวันwฤหัสบดีขึ้น 4 -15 ค่ำ ท่องคาถานะโมพุทธายะ 3 จบ จะช่วย เ ส ริ ม บารมีให้กับชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป ฐาuะทางการเงิuดีขึ้น มีเงิuทองไหลมาเทมา

ในแต่ละวันเกิดนั้นเลือกปลูกว่าuให้ตรงกับความมงคลตามวันเกิดตนเองได้เลย แต่ถ้าหากจะ ป ลู ก ว่านอย่างอื่นเพิ่มด้วยก็ไม่ได้ผิดอะไร ลองหาว่าuปsะจำวันเกิดให้กับคนในบ้าu มาปลูกด้วยกันก็ได้นอกจากทำให้บ้านมีความเป็uมงคลแล้วยังทำให้มีสีเขียวสดชื่ออีกด้วย

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา horoscopedaily99