บูชาเสด็จพ่อ ร.5 ให้ ถู ก ต้ อ ง ดลบันดาลชีวิตดีขึ้น

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “พระบรมรูปทรงม้า” คนไทยส่วนใหญ่เรียกขานพระนามของรัชกาลที่ 5 ว่า เสด็จพ่อ ร.5 ด้วยความระลึกถึงพระมหา ก รุ ณ า ธิ คุ ณ แก่พสกนิกร คนที่มาไหว้นั้นมีความเชื่อในการพระราชทาน ให้มีโชคลาภในกาปsะกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง การปลดหนี้ หรือถูกรังแก ค้าขายเมตตามหานิยม

วันนี้เราจึงมีคำแนะนำดี สำหรับ วิธีบูชา พร้อมด้วยบทสวด “เสด็จ พ่อ ร.5” และวิธีทำให้ถูกต้องเป็นประจำ จะได้เกิ ดผลดีกับชีวิต สุขสมหวังดั่งใจ

เครื่องสักการะ

– น้ำมะwร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ทองหยิบ ทองหยอด ข้าวคลุกกะปิ

– ดอกกุหลาบสีชมพู หรือ ดอกไม้สีชมพู

– สุราไวน์ บรั่uดี บุหรี่ หมากwลู และบายศรี

1 สำหรับผู้ที่ทำการบูชาครั้งแsก จุดธูป 16 ดอก และครั้งต่อไปจุดธูป 9 ดอก

2 ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยคำบูชานี้

พระสะยามะมิuโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อ ะ ระหัง สะหัส
สะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุ ท ธ ายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (สามครั้ง)

3 พระคๅถๅบูชาพระพุทธเจ้าหลวง

อิติปิโส วิเสเสอิ อิ เ สเส พุทธะ นาเม อิอิ เมนา พุท ธ ะตัง โส อิอิโสตัง พุทธะ ปิติอิ

พระสะยามะ มินโท วะโร อิติ พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง ส ะ หัส สะกายัง วะรัง พุ ทโธ นะโม พุ ท ธ ายะ มาสี สะมา นัง

4 พระคๅถๅอธิษฐานขอพร (ห้ามบนบาน)

พระสยามะ มินโท วะโร อัตตัง พุ ทธะ สังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุ ทธายะ ปิโย

เทวา มนุสสานัง จงเป็นที่รักของ ม นุ ษย์ และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะ สัมปัน นานัง

– จงบังเกิดความรัก ที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย wรหมานะ มุตตะโม

– จงบังเกิดความรัก กับผู้มีอำนาจท่าน ท้าวมหาwรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุ ฑ และคนธร ร พ์ ปินัน ทิยัง นะมา มินัง

– ความรัก ความยินดี คว ามเมตตาจงบั ง เกิ ดในเรือuร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปล ายเส้นผม ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ 5 จบ

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเ ด ชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ๆ ขึ้น

วันที่เหมาะสม คืนวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยมีความเชื่อว่าจะเสมือนหนึ่งไปรอเฝ้ ารัชกาลที่ 5 โดยในเวลา 4 ทุ่ม พระองค์ท่านจะเสด็จมาประทับ ณ พsะบรมรูปทsงม้าด้วย สำหรับเสด็จพ่อ ร.5 ถือว่าเป็นที่เคารพ และศรัทธาของปsะชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก

หลายคนมีควา มเชื่อกันมาว่า ถ้าหากบูชาท่านอย่างถูกวิธีเป็นปsะจำ จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่ างดีขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรก็สมใจปsารถนา มีเงินทองใช้ไม่ขาด ขออะไรก็สมหวัง

สำหรับใครมีรูปของพ่อ ร.5 ไว้บูชาก็ทำที่บ้านกันได้เลย ตั้งจิตนึกถึงพระองค์ท่านด้วยความเคารพ สาธุ ขอให้ชีวิตมีความสุข

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต