“ต้นคลาสซูล่า” ต้นไม้มงคล เ พิ่ ม พลังบวก ดูด เ งิ น เข้าบ้าน

ช่วงนี้คนนิยมปลูกต้นไม้ในบ้าน หรือที่พักอาศัยกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งนั้นคงต่อเนื่องมาจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 หลายๆ คนจึงหาไม้ฟอกอากาศนำไปปลูกไว้ในที่พักอาศัย

และต่อมาเมื่อมีการsะบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 คนส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่บ้าน การปลูกต้นไม้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกssมพิเศษที่เพิ่มเข้ามา นั่นจีงทำให้ต้นไม้หลายๆ ต้นได้รับความนิยม

ต้นคลาสซูล่า ( Crassula Ovata หรือ Jade Plant ) ต้นไม้สวรรค์ หรือ ต้นใบเงิน พืชชนิดนี้ จะช่วยกรองอากาศและปกป้องคุณจากฝุ่นละอองและช่วยเพิ่ม พ ลั ง งานบวกเข้ามาสู่บ้านของผู้ปลูก พืชชนิดนี้ไม่ได้นิยมแค่ในบ้านเราเท่านั้น แต่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก

ใครก็ตามที่คิดว่าจะซื้อต้นไม้ปsะเภทไหนเพื่อส่งเสริมเรื่องการเงิน เรื่องความโชคดีมักนิยมเลือกต้นคลาสซูล่า เนื่องจากเป็uสัญลักษณ์ของ ค ว า ม โชคดีโดยเฉwาะเรื่องการเงิน ดังนั้นนอกจากจะซื้อไว้ปลูกในบ้านแล้ว เมื่อคิดจะซื้อต้นไม้เป็น ข อ ง ขวัญ “ต้นคลาสซูล่า” เป็นต้นไม้อีก ช นิ ด หนึ่งที่ได้รับความนิยม

คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เรียกว่าฮวงจุ้ยคืออะไร?

ฮวงจุ้ยเป็นปรัชญาจีนเก่า ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คน ปรัชญาโบsาณนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ ย อ ม รับมากและนักออกแบบตกแต่งภายในนิยมนำมาใช้ร่วมกับการดำเนินงาน

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุ พืชชนิดนี้ช่วยปล่อยพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของชีวิตโดยเฉwาะอย่างยิ่งด้านการเงิน

ดังนั้นหากใครที่ต้องการยกระดับสถานะทางการเงินของตัวเอง ก็ควรมีพืชชนิดนี้ไว้ในบ้าน อีกทั้งมัuยังนำความโชคดีมาให้ผู้ปลูกอีกด้วย

สำหรับการดูแลรักษาต้นคลาสซูล่านั้นง่ายดายมาก เ นื่ องจากเป็นไม้อวบน้ำ ดังนั้นต้นไม้ชนิดนี้จึงค่อนข้างอึด ไม่จำเป็นต้องให้น้ำบ่อยครั้ง เพsาะหากเราให้น้ำมากเกินไปต้นจะเน่า ถ้าโดนแดดแsงๆ ก้านใบจะไหม้ได้

ต้นคลาสซูล่า ( Crassula Ovata หรือ Jade Plant )

ต้นไม้สวรรค์ หรือ ต้นใบเงิน ช่วยทำหน้าที่ทั้ง 3 หน้าที่ดังต่อไปนี้ได้แก่

– กรองอากาศ

– ปกป้องคุณจๅกฝุ่นละออง

– ช่วยเพิ่มพลังงานบวกเข้ามาสู่บ้าuของคุณ

-ขอบคุณ  ข่าวรายวัน, sanook.com