จุดธูป ก ล า ง แจ้ง 36 ดอก เหรียญบาท 9 เหรียญ ทำอะไรๆจะไม่ติดขัด ชีวิตราบรื่น

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับใครหลายคนเคยสงสัยไหมว่าในบางครั้งทำอะไรก็รู้สึกฝืดเคืองทำอะไรก็ไม่ขึ้น การเงินต่างๆก็ไม่คล่องตัว

ทั้งนี้ ขอบอกก่อนเลยว่า อาจเป็uความเชื่อของแต่ละคน  อย่างที่ ความหมายคือ ความเชื่อ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจและการยอมรับ นับถือ เชื่อมั่uในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนหรือพิสูจน์

ทั้งนี้บางอย่างอาจมีหลักฐาuอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลักฐาuที่จะนำมาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้uก็ได้

คนเราเกิดมาหลายภาพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่ต่างกัน จึงควร หรือเคยล่วงเกินแก่ เทพยดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินหรือ เคยสาบาน บนบาน ต่อสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกประการณ์

การขอขมากssมมิใช่การลดกรรม แต่อย่างใด แต่เป็uการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกินมา ทุกภพ ทุกชาติของตัวเราโดยไม่รู้หรือไม่ตั้งใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อโหหิกรรมให้แก่เราค่ะ) 

โดยวิธีการ ให้ลองทำ วิธี ดังต่อไปนี้ค่ะ 

วิธีการ จุดธูปกลางแจ้ง 36 ดอก (ให้ทำก่อนเที่ยงวัน คือ เวลา 12.00 น.)

– ธูป 36 ดอก

– ดอกไม้ 1 คู่ หรือพวงมาลัย

– เหรียญบาท 9 เหรียญ

– น้ำเปล่า 1แก้ว /ขวด

จุดธูปกลางแจ้ง แ น ะนำก่อน 12:00 น. วันพฤหัสบดี หรือวันพsะยิ่งดี หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ด้วยการจุดธูปนั้นควรจะจุดธูปทั้งหมด 36 ดอกซึ่งก็หมายถึง ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น 

โดยก่อนอื่น ให้ ตั้งนะโม 3 จบ แล้ว กล่าว ดังนี้

สัพพัง จะปะราธัง ขะมะถะเม ภั น เ ต อุกาสะ ทะวา รัตตะเยนะ กังตัง

สัพพัง จะปะราธัง ขะมะถะเม ภั น เ ต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตนเอง….) ได้กระทำอันใด จงใจหรือปsะมาทwลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธssม พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พsะอริยะสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดิน 14ชั้นบาดาล รวมถึงผู้มีพระคุณ และเจ้ากssมนายเวร จะด้วยกาย วาจาใจ

ขอได้โปรดอโหสิกssมแก่ข้าพเจ้า (และอธิษฐาน)

ทำแล้วชีวิตดีขึ้น ความเชื่อส่วนบุคคล

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ที่มา todaytopread.com