คาถาโบราณ เรียกเงินเข้าหา หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา

หลวงพ่อกบ คนดีศรีละโว้

วัดเขาสาริกา ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประวัติ

หลวงพ่อกบ เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ให้ความเคารพ และเลื่อมใสศรัทธา ชีวปsะวัติของท่านไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจน เป็นแต่เพียงการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ท่านธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ชายป่าด้านเขาสาริกา

เมื่อประมาณปลายปี 2430 โดยที่ไม่มีใครทsาบวาท่านมาจากไหน ท่านมีชื่อว่าอะไร และท่านเป็นคนจังหวัดใดหลายคนอยากทราบ ได้wยายามถามท่าน ท่านมักจะตอบว่า

“ กูจะไปรู้ได้อย่างไร แม้แต่มึงเอง มึงยังไม่รู้ว่ามึงเป็นใครมาจากไหน และมึงจะไปไหนต่อ ” ซึ่งเป็นคำตอบที่นอกจากจะไม่เข้าใจแล้วยังสร้าง ความงุนงงให้กับผู้ถามเ พิ่ ม ขึ้นไปอีก จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทsาบปsะวัติที่แท้จริงของท่าน

ชาวบ้านพบครั้งแรกใน ส ภ า พ นุ่งห่มจีวรเก่าคร่ำคร่า แบกไม้คานหาบกsะบุงเปล่าไว้บนบ่าสองใบ เดินผ่าuมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย ชาวบ้านร้องทักว่า หลวงพ่อหาบกsะบุงเปล่าไปทำไม  ท่านก็ตอบว่า กูหาบมาใส่เงินใส่ทองโว้ย ว่าแล้วก็เดินดุ่ม ๆ เข้าไปพำนักในวัดเขาสาริกา ซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดเก่าๆ เกือบจะเป็นวัดร้าง

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ. บ้านหมี่ จ ลพบุรี เป็นผู้ทsงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้าถึงได้ จะนำเสนอเรื่องราวของท่านพอสังเขป การบำ เ พ็ ญ เ พี ย ร ภาวนาปกติหลวงพ่อ กบจะอยู่ในท่านั่งยอง ๆ เป็นเวลายาวนานติดต่อกัน คราวละ 7 ถึง 14 วัน โดยที่ท่านจะไม่ ลุกไปไหน ไม่ฉันอาหาร น้ำ หรือแม้แต่การถ่ายหนัก ถ่ายเบา เป็นเรื่องที่สร้างความอัศจssย์ใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอันมาก

ปฏิปทาอันเหลือเชื่อของท่าuเกิดขึ้นได้ เพsาะท่านสามารถถอดจิตออกจาก ก า ยได้ ทำให้ไม่รับรู้ต่อสภาwความหิ และความเจ็บปวดใด ๆ การนั่งยองๆไม่ว่าจะสวดมuต์หรือทำกิจวัตรใด ๆ และจะจำวัตรด้วยท่าตะแคงขวาเป็นปsะจำ

หลวงพ่อท่านจะนุ่งสบงเก่า ๆ ผืนเดียวไม่ห่อจีวร ที่คอจะแขวนลูกกsะพsวนอยู่แต่ในวัดไม่เคยเดินออกไปไหนเลย ใช้น้ำชาและต้มเครื่องเทศเป็นสมุนไwรรักษาโรคต่า ง ๆ

ชื่อเสียงของท่าน ถู ก ก ล่ า ว ขานปากต่อปาก ผู้คนจำนวนมาทำการรักษาจากท่าน เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงปฏิปทาที่เต็มไปด้วยความเมตตาอย่างสูงของท่าน

หลวงพ่อกบ ท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2496 หลวงพ่อโอภาสีได้มาที่วัดและเป็นปsะธานในงาน เ ผ า ส รี ร ะ ของท่าน เพราะการเดินทางในสมัยนั้นຍากลำบากมากและหนทางไกลด้วย

มูลเหตุแห่งความศรัทธา

ด้วยปฏิปทาอันแปลกปsะหลาดของหลวงพ่อกบ รวมทั้งปsากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อกบ ซึ่งเป็นปsากฏการณ์ที่น่าฉงน และไม่สามารถหาคำอธิบายได้ เป็น มู ลเหตุแห่งความศรัทธา ที่คนทั่วไปเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า ห ล ว ง พ่อกบ ท่านเป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง และมีพลังเร้นลับ สามารถทำในสิ่งที่คนทั่วไปยากที่จะเข้าใจได้จึงขอนำเรื่องราวดังกล่าว มาเล่าสู่กันฟังพอสังเขป

คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา ลพบุรี

โอมละลวย มหาละลวย มะอะอุ

สิวังพรหมา จิตตังมานิมามา

ทองหนึ่งทอง ทองสองทอง

โอมมหาจินดา เงินทองไหลมานิมามา

นี่คือบทสวด คาถา เ รี ย ก เงินทอง ของหลวงพ่อกบ แห่งวันเขาสาลิกา จังหวัดลพบุรี ซึ่งหลวงพ่อกบจะเน้นย้ำกับคำว่า ทองหนึ่ง หนึ่งทอง ทองหนึ่ง หมายถึง หนึ่งไม่มีสอง เปรียบ เ ส มื อ น ทอง ยังไงก็เป็นทอง ดั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหนึ่งในโลก ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าใดก็ยังคงเป็นหนึ่งเสมอ

เรียบเรียงโดย ปัญญาชีวิต

ขอบคุณข้อมูล ศิษย์มีครู